Gweithdai Gwyliau

Gweithgareddau Gwyliau i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Dydd Mawrth, 10.30am-12.30pm
£ 7.50 / ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Exhibition Openinging | Twist - Cecile Johnson Soliz

Agoriad a Digwyddiad Llansio Sadwrn 29 Mehefin, 3.00yh - ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh

Bydd yr Caffi ar gau 23-27 Mis Mai

Bydd yr Oriel ar gau ar ddydd Llun Gwyl y Banc, 27 Mai

 

 

 

Gweithgareddau i Blant / Teuluoedd

Dydd Mawrth, 24 Gorffennaf 2018 - Dydd Mawrth, 28 Awst 2018

Gweithdai Gwyliau’r Haf

Mae amrywiaeth eang o sesiynau cyffrous a chreadigol ar gyfer plant a theuluoedd yn galluogi rhieni a phlant i fod yn greadigol mewn ffordd hwyliog ac anffurfiol. Drwy weithio gydag artistiaid a gwneuthurwyr, mae'r gweithdai hyn yn darparu cyfleoedd i arbrofi gydag ystod o dechnegau celf, archwilio creadigrwydd a dysgu sgiliau newydd.

Bob dydd Mawrth 10.30am - 1pm / £7.50 y person*

*Bydd angen i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr sy’n talu.

Cerfluniau Esgidiau Modroc gyda’r Artist Zoë Needle

Dydd Mawrth 24 Gorffennaf

Dewch â'ch hen esgidiau (darperir rhai sbâr os oes angen) a gwnewch gerfluniau unigryw yn defnyddio Modroc, cerdyn a phaent.

Tynnu Llun i Greu Collage gyda’r Artist Christine Mills

Dydd Mawrth 31 Gorffennaf

Byddwn yn defnyddio pasteli olew a deunyddiau eraill i archwilio lliw a gwead trwy dynnu llun, a byddwn wedyn, yn defnyddio'r rhain i greu ein palet arbennig ein hunain o bapurau lliw i wneud collages.

Creu Symudion Crog gyda’r Artist Helen Kozich

Dydd Mawrth 7 Awst

Byddwn yn creu gwaith celf 3D sy'n hongian ac yn symud, ac yn creu symudion crog unigol – yn defnyddio lliwiau, siapiau, delweddau, geiriau, papur, cerdyn a weiar.

Paent/Papur/Lliw gyda’r Artist Christine Mills

Dydd Mawrth 14 Awst

Wedi'i ysbrydoli gan weithiau yn yr arddangosfa, byddwn yn paentio ar bapurau lliw, i ddatblygu gwaith celf newydd unigryw i chi fynd adref gyda chi.

Llyfrau Igam Ogam gyda’r Artist Helen Kozich

Dydd Mawrth 21 Awst

Lluniwch lyfr artist plyg igam ogam, llenwch ef a’ch dyluniadau  arbennig eich hun, a’i orffen gyda chlawr addurnedig a ffasnin.

Bocsys Swrrealaidd gyda’r Artist Zoë Needle

Dydd Mawrth 28 Awst

Tocynnau a Bwcio

Tuesdays 10.30am - 1pm / £7.50 per person*
*Under 8’s will need to be accompanied by a paying parent or carer.

01686 625041 | desk@orieldavies.org