Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Gweithdai Gwyliau

Dydd Mawrth, 28 Mai 2019 - Dydd Mawrth, 27 Awst 2019

Gweithgareddau Gwyliau i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Dydd Mawrth, 10.30am-12.30pm
£ 7.50 / person *
Mae'r gweithdai hyn ar gyfer pob oedran yn hwyl ac yn anffurfiol, ac yn cynnig y cyfle i roi cynnig ar weithgareddau a thechnegau creadigol newydd, dan arweiniad artistiaid proffesiynol. Does dim angen unrhyw brofiad blaenoro! * Mae croeso i blant a phobl ifanc hŷn ddod ar eu pen eu hunain, a rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn sy'n cymryd rhan.
 

Celf Mobiws a Phapur Hyfryd

23 Gorffennaf 

Dewch i gael eich ysbrydoli gan y stribed Mobiws hwyliog mathemategol a dehongliadau papur eraill, i wneud gweithiau celf cerfluniol mawr allan o bapur. Gyda Zoë Needle.

Llyfrau a Chylchgronau Hyfryd

20 Awst 

Crëwch eich llyfr unigryw, arbrofol eich hun o bapurau hapgael, hen lyfrau a deunydd printiedig, yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau syml. Gyda Zoë Needle.

6 Awst, 13 Awst, 27 Awst: manylion i’w cadarnhau, ewch i www.orieldavies.org

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.orieldavies.org

Rhig:01686 625041

email desk@orieldavies.org

Booking / Find out more:
www.orieldavies.org
desk@orieldavies.org
01686 625041