Gweithdai Gwyliau

Gweithgareddau Gwyliau i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Dydd Mawrth, 10.30am-12.30pm
£ 7.50 / ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Exhibition Openinging | Twist - Cecile Johnson Soliz

Agoriad a Digwyddiad Llansio Sadwrn 29 Mehefin, 3.00yh - ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh

Bydd yr Caffi ar gau 23-27 Mis Mai

Bydd yr Oriel ar gau ar ddydd Llun Gwyl y Banc, 27 Mai

 

 

 

Grimoire (a Collective book of spells)

Dydd Sadwrn, 6 Hydref 2018

'Moon Scroll' Fourthland

Gweithdy gyda’r artistiaid Fourthland, a fydd yn ystyried cyfriniaeth crefft sy'n gysylltiedig â'r prosesau o greu. Wrth weithio gyda chasgliad o wrthrychau a wnaed gan yr artistiaid ochr yn ochr â phroses o greu ar y cyd gyda deunyddiau elfennol, bwriad y gweithdy ydy arbrofi gydag adrodd storïau trwy wrthrychau, i greu set o storïau a fydd yn ffurfio rhan o lyfr.

Bydd y darnau a gesglir yn ystod y gweithdy yn cael eu dangos yn yr oriel fel rhan o Arddangosfa ac fel rhan o'r daith.

Bydd yr holl ddeunyddiau a’r lluniaeth ar gyfer y gweithdy yn cael eu darparu. Gofynnir i gyfranogwyr ddod â darn o bapur / llyfr nodiadau gyda nhw, a theclyn ysgrifennu maen nhw'n mwynhau ei ddefnyddio i ysgrifennu / darlunio.

Supported by  Arts Council of England and Crowd Funding from Kickstarter.

2 - 5yp | Lleoedd cyfyngedig | Archebu a rhagor o wybodaeth - desk@orieldavies.org 01686625041