Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Furniture Movers

Dydd Gwener, 25 Medi 2015

Ffoto: Ray Jacobs

Gweithdy gyda Simon yn archwilio'r berthynas rhwng corff a gwrthrych drwy symudiad. Ar gyfer artistiaid a myfyrwyr newydd syddâ diddordeb yn y prosesau o berfformio a chreu dawnsiau.

10.30am-3.30pm, Dydd Gwener 25 Medi.

Neuadd Eglwys Fethodistaidd Wesleaidd, Back Lane, Y Drenewydd.

£10, Rhaid cadw lle.

desk@orieldavies.org 

01686 625041