Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

Yr Angel Cyllell

04/01/20 – 31/01/20

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Jilly Edwards 

15/10/19 - 31/01/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Dancing in the Gallery | Anushiye Yarnell

Dydd Mawrth, 16 Ionawr 2018

Anushiye Yarnell

Alternatives to Survival - Gwaith newydd gan yr Artist Dawns, Anushiye Yarnell

Tracing Evolution & its gaps- as questions- propositions through the body. Reconfiguring failure as a constellational and perceptual force of Nature. A means of Navigation.

Dancing in the Gallery: 11am-12pm & 1.30pm-2.30pm
Cyfle i Rannu a Thrafod: 12pm-12.30pm & 2.30-3pm
Trafodaeth: 3pm

'I dance through an assemblage of scores occupying the questions i have about life- including death, humanity… love, and the polarities of survival.'

Mae Alternatives to Survival yn gorff newydd o waith, a fydd yn cael ei ddatblygu drwy gyfres o gyfnodau preswyl:
Dydd Mawrth 02 – dydd Gwener 05 Ionawr| Chapter, Caerdydd
Dydd Sadwrn 06 Ionawr | Oriel Myrddin, Caerfyrddin
Dydd Gwener 12 Ionawr | Twmpath, Abercych, Sir Benfro
Dydd Mawrth 16 Ionawr | Oriel Davies, Y Drenewydd

Mae Dancing in the Gallery yn bartneriaeth rhwng Oriel Davies, Oriel Myrddin a'r artist symudiad Simon Whitehead. Crëwyd y bartneriaeth i ddarparu cyd-destun i artistiaid dawns ac orielau yng Nghymru i ymchwilio i’r posibiliadau o gynnal perfformiadau dawns byw yn yr oriel. Fel rhan o’r fenter hon, bydd trafodaethau’n cael eu creu rhwng artistiaid dawns ac orielau, a bydd ymrwymiad yn cael ei wneud i gynnal digwyddiadau dawns yn y mannau cyhoeddus hyn.

Ynghylch Anushiye Yarnell

Mae Anushiye yn wneuthurwr a pherfformiwr y mae ei waith yn cael ei dynnu o brofiad personol, a mytholeg o’r gorffennol a’r presennol. Mae ei gwaith yn archwilio’r croestorri rhwng broydd breuddwydiol a ffantasi â bywyd cyffredin ac amrywiaeth ddiwylliannol, gan ddatgelu swyddogaeth Cariad yn ein bywydau yn brofiadol.  

"Drwy'r broydd hwn, mae pob perfformiad yn llywio ei ffordd tuag at gyrchfan drawsnewidiol. Rwy'n dawnsio trwy gyfres o sgoriau sy'n meddiannu'r cwestiynau sydd gennyf am fywyd - sy’n cynnwys marwolaeth, dynoliaeth - gan gynnwys yr anifeilaidd a’r dwyfol, a chariad - sy’n cynnwys polareddau goroesi.  Er mai profiad personol ydy'r ffynhonnell ar gyfer y perfformiadau hyn, maen nhw’n chwilio am yr hyn sy’n gyffredinol, yn gilyddol, ac am y posibilrwydd o gael profiad dychmygus, unigryw i bob person o fewn y gynulleidfa. Rwy'n ceisio ail-greu pob darn yn unigol ar gyfer pob gofod penodol, gan ymateb i’r broses o fframio pob eiliad, sut mae'n cyd-fynd â fy mywyd ar yr adeg honno, a’r gofod perthynol, agos rwyf yn gwahodd y gynulleidfa i mewn iddo.”  

Tocynnau a Gwybodaeth

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM, a does dim angen cadw lle.

Rhagor o wybodaeth:
www.anushiyeyarnell.com
www.orielmyrddingallery.co.uk
www.may-nard.org