Messy Kitchen | Gweithgaredd i Blant a Theuluoedd yn The Kitchen

Mae Oriel Davies yn gwahodd plant a’u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai creadigol ar foreau Sadwrn yn mwy >

Uwchgylchu Dillad | Jill Rolfe

4 Sesiynau | Dydd Llun 13, 20, 27 Tachwedd ac 11 Rhagfyr 2017 | 10am – 15.30pm Tiwtor Jill Rolfe
mwy >

Tynnu Lluniau Drwy Arsylwi | Tereska Shepherd

4 Sesiynau | Dydd Mawrth 03, 17 Hydref a 07, 21 Tachwedd 2017 | 10am – ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Diolch yn fawr

Hoffai Oriel Davies Gallery ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth hael dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi sicrhau bod rhaglen arddangosfa a gwasanaethau addysg Oriel Davies yn parhau i gael eu dosbarthu i’r safon uchaf:

Sefydliad Esmée Fairbairn
Sefydliad Laura Ashley
Ymddiriedolaeth Ernest Cook
Sefydliad Henry Moore
Engage
Imprint Design & Print, Y Drenewydd
Cyngor Celfyddydau Lloegr
Sefydliad Paul Hamlyn
Cyngor Sir Powys
Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru

Diolch yn fawr i Elusen Gwendoline & Margaret Davies a Chyfeillion Oriel Davies Gallery am gefnogi ein rhaglen addysgol.

A diolch yn fawr i’r ymddiriedolwyr am eu cefnogaeth, eu cyfarwyddyd a’u hymrwymiad parhaus:

Mary Napper-White Cadeirydd
Mae Mary wedi’i hyfforddi fel arlunydd, ac yn mynd ar drywydd ymarfer artistig ei hun. Mae hi wedi ennill gwybodaeth a phrofiad o reoli amgueddfeydd ac orielau, drwy weithio fel Rheolwr Amgueddfeydd Amwythig. Mae hi’n gyfarwydd â strwythur a chyllid y sector cyhoeddus, a bu’n gadeirydd sefydliadau proffesiynol a gwirfoddol, yn cynnwys partneriaethau celfyddydau cyfoes a llywodraethwyr ysgolion.

Mandy Fowler

Dylan Woodhouse Trysorydd
Mae Dylan wedi byw yn y Drenewydd ar hyd ei oes, ac aeth i Ysgol Uwchradd y Drenewydd a Choleg Powys cyn astudio yn Athrofa Addysg Uwch Abertawe. Mae Dylan wedi gweithio am dros 20 mlynedd fel cyfrifydd mewn busnesau lleol yn ardal Canolbarth Cymru, ac wedi ennill profiad helaeth ym maes cyfrifyddiaeth yn y sectorau manwerthu, cyhoeddus a masnachol. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Cyfrifydd Cwmni yn Pamargan Products Ltd, sy’n rhan o grŵp Hutchinson. Mae Dylan hefyd yn Ymddiriedolwr ac yn Drysorydd yn y Sefydliad Iechyd Gwledig, y Drenewydd a chyn hynny, bu’n gweithio fel Trysorydd yng Nghlwb Golff Llanidloes ac fel Cadeirydd Grŵp Chwarae Ceri.

Eleri Houghton
Mae Eleri’n cynrychioli Cyfeillion Oriel Davies. Mae hi ar y Pwyllgor Cyfeillion, ac wedi bod o gymorth mawr i'r Oriel, gan weithio’n wirfoddol ac am dâl i Oriel Davies.

Mick Brown
Mae Mick Brown wedi byw a gweithio yn ardal y Drenewydd am dros 20 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn y sector cyllid i helpu busnesau newydd ac i gefnogi twf yn y sector ynni adnewyddadwy. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn cynghori a chefnogi pobl yn y sector celfyddydau i ddatblygu busnesau cynaliadwy. Mae hefyd yn aelod o Bartneriaeth Adfywio Powys a’r Bwrdd Strategaeth Adfywio.

Andrew Oxenham

Sean Vicary

Rina Clarke 

Os hoffech gysylltu â Chadeirydd Ymddiriedolaeth Oriel Davies, gwnewch hynny drwy’r Oriel. Bydd negeseuon e-bost neu lythyrau yn cael eu hanfon ymlaen ar unwaith.

Mae Oriel Davies Gallery yn derbyn refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Rhif Elusen Gofrestredig 1034890.

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Verdana; color: #494949; -webkit-text-stroke: #494949} span.s1 {font-kerning: none}