Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i gydweithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd ac  adran celf gain prifysgol Caer. 

Digwyddiadau Diweddar Criw Celf

Mae arddangosfa a ffilm Gwneud ein Marc yn ganlyniad weithdy cydweithredol undydd a gymerodd le yn Rhagfyr 2016 yn Oriel Davies.  Rhoddwyd y criw mewn tri grwp ar hap, a gosodwyd her dwy ran ar eu cyfer - y darn cyntaf oedd i ddyfeisio a chreu eu 'hoffer celf' eu hunain -  ar gyfer hyn darparwyd ystod o adnoddau 'technoleg isel' fel cardfwrdd, hoelion, defnydd, doleni rholwyr paent, gwifren, gynnau glyd, cortyn, tâp a mwy.  Ail ran yr her oedd i gydweithio i ddatblygu dulliau o wneud marciau, a cynlluniau neu darluniau gyda'r offer celf.  Darparwyd papur wal plaen a lino llawr iddynt weithio arno. Cafodd y gweithiau gorffenedig eu harddangos yn Oriel Davies yn Ionawr-Chwefror 2017, ac yna yng Ngŵyl Crai (Gŵyl Gelfyddydau Ieuenctid Cymru) yn Venue Cymru, Llandudno yn Awst 2017.  Roedd hyn yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiant a chreadigrwydd Criw Celf yn genedlaethol.

Gwyliwch ffilm Gwneud ein Marc yma.

Darganfyddwch mwy yma>

Lawrlwytho: Cyhoeddiad Criw Celf 2017-18

Mwy o wybodaeth

Bethan Page, Cydlynydd Criw Celf / desk@orieldavies.org / 01686 625041

Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys.