Gweithdai Gwyliau

Gweithgareddau Gwyliau i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Dydd Mawrth, 10.30am-12.30pm
£ 7.50 / ... mwy >

Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Exhibition Openinging | Twist - Cecile Johnson Soliz

Agoriad a Digwyddiad Llansio Sadwrn 29 Mehefin, 3.00yh - ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh

Bydd yr Caffi ar gau 23-27 Mis Mai

Bydd yr Oriel ar gau ar ddydd Llun Gwyl y Banc, 27 Mai

 

 

 

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i gydweithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd ac  adran celf gain prifysgol Caer. 

Digwyddiadau Diweddar Criw Celf

Mae arddangosfa a ffilm Gwneud ein Marc yn ganlyniad weithdy cydweithredol undydd a gymerodd le yn Rhagfyr 2016 yn Oriel Davies.  Rhoddwyd y criw mewn tri grwp ar hap, a gosodwyd her dwy ran ar eu cyfer - y darn cyntaf oedd i ddyfeisio a chreu eu 'hoffer celf' eu hunain -  ar gyfer hyn darparwyd ystod o adnoddau 'technoleg isel' fel cardfwrdd, hoelion, defnydd, doleni rholwyr paent, gwifren, gynnau glyd, cortyn, tâp a mwy.  Ail ran yr her oedd i gydweithio i ddatblygu dulliau o wneud marciau, a cynlluniau neu darluniau gyda'r offer celf.  Darparwyd papur wal plaen a lino llawr iddynt weithio arno. Cafodd y gweithiau gorffenedig eu harddangos yn Oriel Davies yn Ionawr-Chwefror 2017, ac yna yng Ngŵyl Crai (Gŵyl Gelfyddydau Ieuenctid Cymru) yn Venue Cymru, Llandudno yn Awst 2017.  Roedd hyn yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiant a chreadigrwydd Criw Celf yn genedlaethol.

Gwyliwch ffilm Gwneud ein Marc yma.

Darganfyddwch mwy yma>

Lawrlwytho: Cyhoeddiad Criw Celf 2017-18

Mwy o wybodaeth

Bethan Page, Cydlynydd Criw Celf / desk@orieldavies.org / 01686 625041

Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys.