Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i gydweithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd ac  adran celf gain prifysgol Caer. 

Rydym yn derbyn ceisiadau nawr ar gyfer 8fed blwyddyn Criw Celf Oriel Davies.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw T`chwedd 7. Bydd y gweithdai, ymweliadau i orielau a digwyddiadau eraill yn cychwyn ym mis Tachwedd.

Prosiect i artistiaid ifanc talentog rhwng 11 a 18 oed yw Criw Celf.  Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yn y Celfyddydau Gweledol ac yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.   Ryden ni'n cynnal hyd at 6 o ddigwyddiadau y flwyddyn, ar Ddyddiau Sadwrn neu yn y gwyliau ysgol gan osgoi cyfnodau adolygu ac arholiadau. 

Mae digwyddiadau Criw Celf yn cynnwys gweithdai hefo artistiaid proffesiynol, ymweliadau â arddangosfeydd a phrifysgolion, a digwyddiadau i ddysgu am gyrfaoedd yn y celfyddydau.  Mae'r rhan helaeth o'r rhaglen yn cymryd lle yn Oriel Davies Y Drenewydd, ac mae trafnidiaeth yn cael ei ddarparu ar gyfer ymweliadau â lleoliadau eraill

Mae ffi o £35 yn daladwy i gymryd rhan, sy'n cynnwys holl gostau'r gweithgareddau, y defnyddiau a'r ymweliadau.  Ryden ni hefyd yn darparu llyfr braslunio ac offer darlunio am ddim.  Cynnigir lle am ddim i ymgeiswyr llwyddianus sy'n gymwys am ginio ysgol am ddim.  Ryden ni'n brosiect cyfeillgar, croesawgar, dwyieithog a chyfleoedd cyfartal.

ffurflen gais

Gwyliwch ffilm Gwneud ein Marc yma.

Darganfyddwch mwy yma>

Lawrlwytho: Cyhoeddiad Criw Celf 2017-18

Mwy o wybodaeth

Kate Morgan-Clare, Cydlynydd Criw Celf / Kate@orieldavies.org / 01686 625041

Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys.