Dosbarthiadau Bywluniadu ar ddydd Sadwrn gyda Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Animate the Food Chain Newtown Food Festival

Saturday 1st September 1.30-3.30pm Everyone welcome. FREE Who eats who or what? Make and take home a thaumatrope ... mwy >

Cyfeillion Taith Ruthin Craft Centre & Mostyn Llandudno

Cyfeillion Taith to the Ruthin Craft Centre and Mostyn Contemporary Art Gallery, ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim

Criw Celf

Mae Criw Celf yn brosiect i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed o Ogledd Powys sydd wedi cael eu nodi am fod yn abl a thalentog mewn celf gweledol.   Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yng Nghymru.  Mae'r grwp yn dod at eu gilydd o gwmpas 7 gwaith y flwyddyn i gydweithio hefo artistiaid proffesiynol ac i ymweld a arddangosfeydd ac  adran celf gain prifysgol Caer. 

Sut i wneud cais i gymryd rhan yn Criw Celf Oriel Davies

Rydym yn derbyn ceisiadau nawr ar gyfer 7fed blwyddyn Criw Celf Oriel Davies, gyda'r rhaglen newydd yn cychwyn ym mis Medi 2018.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Gorffennaf 20fed - diwrnod ola'r tymor.

Prosiect i artistiaid ifanc sydd rhwng 12 a 18 oed,  ac sy'n dalentog a brwdfrydig mewn Celf yw Criw Celf.  Mae'n ran o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yn y Celfyddydau Gweledol.   Mae'r rhaglen yn rhedeg o fis Fedi hyd mis Mawrth gan osgoi cyfnodau adolygu ac arholiadau.  Bydd hyd at 7 o ddigwyddiadau, yn cymryd lle ar Ddyddiau Sadwrn neu yn y gwyliau ysgol.  

Mae lle i 24 o aelodau ar ein prosiect i bobl ifanc o Ogledd Powys.  Disgwylir i'r rheiny sy'n cael eu dewis i'r prosiect wneud eu gorau i fynychu'r rhaglen lawn o digwyddiadau.  Mae'r rhain yn cynnwys gweithdai hefo artistiaid proffesiynol, ymweliadau â arddangosfeydd a phrifysgolion, a digwyddiadau sy'n ymwneud â gyrfaoedd yn y celfyddydau.  Mae'r rhan helaeth o'r rhaglen yn cymryd lle yn Oriel Davies Y Drenewydd, ac mae trafnidiaeth yn cael ei ddarparu ar gyfer ymweliadau â lleoliadau eraill.

Bydd ffi o £35 yn daladwy, sy'n cynnwys holl gostau'r gweithgareddau, y defnyddiau a'r ymweliadau.   Cynnigir lle am ddim i ymgeiswyr llwyddianus sy'n gymwys am ginio ysgol am ddim. Ryden ni'n eiddgar i dderbyn ceisiadau gan bobl ifanc o bob cefndir a ryden ni'n brosiect cyfleoedd cyfartal. 

I wneud cais:  Danfonwch ffurflen gais hefo 3 enghraifft o'ch gwaith celf ynghyd â llythyr byr* sy'n esbonio beth mae Celf yn ei olygu i chi, a beth rydech chi'n mwynhau amdano fwyaf.

Os am ragor o wybodaeth ar wneud cais, cysylltwch â Bethan Page, Cydlynydd y prosiect.  Manylion cyswllt: e: desk@orieldavies.org Ffôn: 01686 625 041.

* Os mae'n fwy cyfleus, mae croeso i chi anfon recordiad sain neu i gael sgwrs anffurfiol ar y ffôn hefo Bethan Page. 

Digwyddiadau Diweddar Criw Celf

Mae arddangosfa a ffilm Gwneud ein Marc yn ganlyniad weithdy cydweithredol undydd a gymerodd le yn Rhagfyr 2016 yn Oriel Davies.  Rhoddwyd y criw mewn tri grwp ar hap, a gosodwyd her dwy ran ar eu cyfer - y darn cyntaf oedd i ddyfeisio a chreu eu 'hoffer celf' eu hunain -  ar gyfer hyn darparwyd ystod o adnoddau 'technoleg isel' fel cardfwrdd, hoelion, defnydd, doleni rholwyr paent, gwifren, gynnau glyd, cortyn, tâp a mwy.  Ail ran yr her oedd i gydweithio i ddatblygu dulliau o wneud marciau, a cynlluniau neu darluniau gyda'r offer celf.  Darparwyd papur wal plaen a lino llawr iddynt weithio arno. Cafodd y gweithiau gorffenedig eu harddangos yn Oriel Davies yn Ionawr-Chwefror 2017, ac yna yng Ngŵyl Crai (Gŵyl Gelfyddydau Ieuenctid Cymru) yn Venue Cymru, Llandudno yn Awst 2017.  Roedd hyn yn gyfle gwych i ddathlu llwyddiant a chreadigrwydd Criw Celf yn genedlaethol.

Gwyliwch ffilm Gwneud ein Marc yma.

Darganfyddwch mwy yma>

Lawrlwytho: Cyhoeddiad Criw Celf 2017-18

Mwy o wybodaeth

Bethan Page, Cydlynydd Criw Celf / desk@orieldavies.org / 01686 625041

Mae Criw Celf yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi gan Gyngor Sir Powys.