Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Myfyrwyr

Mae Oriel Davies Gallery yn cynnal tua deg arddangosfa’r flwyddyn gan artistiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol, ac mae hi hefyd yn cefnogi a’n annog artistiaid sy’n datblygu a rhai graddedig drwy raglen Test Bed Oriel Davies. Caiff myfyrwyr eu hannog yn gryf i ymweld ag i gymryd rhan. Mae’r Oriel yn darparu cyfleoedd rheolaidd i gymryd rhan mewn prentisiaethau a lleoliadau gwaith, ac mae hi hefyd yn darparu hyfforddiant drwy ei chynllun Curaduron Ifanc.

Mae’r Oriel yn trefnu nifer o sgyrsiau a digwyddiadau am ddim gan artistiaid a sylwebwyr sy’n ymweld a’n arddangos, sy’n rhoi mewnwelediad gwerthfawr i arfer celf gyfoes. Yn ogystal, gallwch chi ddefnyddio ein harchif ymchwil ar y we, sy’n cynnwys lluniau, traethodau, arolygon a ffilmiau sy’n gysylltiedig gyda phrosiectau ac arddangosfeydd o’r gorffennol. 

Pob dwy flynedd, mae’r Oriel yn cynnal Arddangosfa Agored, lle gall myfyrwyr ennill gwobr fawreddog sy’n cynnwys arddangosfa unigol yn yr Oriel. Gweler myfyrwyr buddugol o’r gorffennol >
 

I weld pa sgyrsiau, digwyddiadau, gweithgareddau a chyfleoedd sydd i ddod, tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythyr am ddim ODG >  


Tiwtoriaid a Darlithwyr  

Mae Oriel Davies Gallery yn estyn croeso cynnes i grwpiau coleg i weld yr arddangosfeydd newidiol ac i ddefnyddio ardal adnoddau ac ystafell addysg yr Oriel. Mae’r Oriel yn darparu ystod o ddeunydd deongliadol am ddim, i ehangu ystyr a chyd-destun yr arddangosfeydd. Gellir bwcio ymweliadau dan arweiniad am ddim i’r arddangosfeydd, sy’n annog trafodaeth ynghylch y gwaith, ac sy’n para oddeutu awr.

Am wahoddiadau i ragolygon ac i weld pa sgyrsiau ac arddangosfeydd sydd i ddod tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythyr am ddim ODG >  

Gweithdai Oriel Davies

Mae ymweliad i weithdy ac arddangosfa Oriel Davies sy’n cael ei arwain gan artist yn cael ei deilwra i’ch grŵp arbennig chi. Caiff sesiynau ymarferol eu cynnal yn ein hystafell addysg sydd wedi’i hadeiladu’n bwrpasol, sydd â gwasg argraffu, deunyddiau celf, terfynellau cyfrifiadur, sganwyr, copïwr a thaflunwyr

Gofynnir i grwpiau coleg sy’n ymweld yn anffurfiol ag Oriel Davies Gallery i roi gwybod i ni o flaenllaw, fel ein bod ni’n gallu paratoi ar gyfer eich ymweliad.