Dosbarthiadau Bywluniadu Paul Webster

Mae'r sesiynau difyr hyn, gyda thiwtor, yn annog cryfderau unigol, tra’n archwilio agweddau gwahanol o dynnu llun y ffigwr dynol. Mae'r ... mwy >

Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-4yh
 

 

 

Clad

Steve Messam

21 Tachwedd 2009 - 27 Ionawr 2010

cottage clad in sheeps wool

Image 1 of 6 next >   Steve Messam Clad Newtown, Powys 2009

‘Gorchuddio’ adeilad dros dro a gomisiynwyd fel rhan o Beyond Pattern. Defnyddiodd Steve Messam gnuoedd defaid i gyfeirio at farciau du a gwyn unigryw'r bridiau defaid lleol ac at liw a dyluniad pensaernïaeth gynhenid leol. Drwy ddod â’r ddwy agwedd hon at ei gilydd, mae’r artist yn gwneud i ni ystyried rôl amaethyddiaeth, pensaernïaeth ac estheteg leol.

Gwaith celf gan yr artist Steve Messam yw ‘cladin’ dros dro'r adeilad yma. Fe’i gomisiynwyd gan Oriel Davies Gallery fel rhan o brosiect mwy o’r enw Beyond Pattern, sy’n arddangos yn yr oriel tan 27 Ionawr 2010. Yma, mae Steve yn amlygu patrwm drwy archwilio a dathlu treftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol y Drenewydd a’r ardal o’i chwmpas.

Fe adeiladwyd y Drenewydd, fel ag y mai heddiw, yn bennaf ar ei diwydiant tecstil. Yn y 19eg Ganrif, fe’i hystyriwyd fel ‘Leeds Cymru’. Roedd gallu’r dref i gynhyrchu cyn gymaint o wlân yn gyfuniad o’i hagosatrwydd at yr Afon Hafren, a’r cyflenwad o wlân o ansawdd o’r ardal o’i chwmpas. Fe fagwyd defaid Kerry Hill yn unswydd ar gyfer eu gwlân, a oedd yn ddelfrydol ar gyfer y tecstilau a gynhyrchwyd yn y dref, ac a oedd ymysg y cnuoedd mwyaf meddwl o fridiau Prydeinig. Gyda’u marciau du a gwyn unigryw, cant eu hystyried yn aml fel brid deniadol, ac mae pobl wedi dechrau cymryd diddordeb ynddynt unwaith eto, yn ystod y blynyddoedd diwethaf (a’u dilead wedyn, oddi ar y rhestr bridiau prin).

Mae pensaernïaeth gynhenid y rhan yma o Bowys yn cynnwys tai du a gwyn o ffrâm pren. Er nad ydynt yn unigryw i’r ardal, mae steil o addurno wedyn a defnyddio’r patrwm ffrâm pren yn nodwedd llawer mwy lleol. Mae’r adeiladau, sydd wedi’u dyddio o’r 13eg ganrif, wedi eu ffurfio gyda digonedd o dderw o safon ac maen nhw felly, yn adlewyrchu cynnyrch y tirwedd amgylchynol a chyfoeth y bobl oedd yn berchen arnynt.

Drwy ganiatâd caredig y perchennog, mae’r adeilad ffrâm pren yma wedi cael ei orchuddio mewn 300 o gnuoedd defaid gyda manylion mewn cnu defaid Mynydd Du Cymreig i gyfeirio at farciau du a gwyn unigryw'r bridiau yma, ac at liw a dyluniad pensaernïaeth gynhenid leol. Drwy ddod â’r ddwy nodwedd yma o’r ardal at ei gilydd, mae’r artist yn gobeithio ein hannog ni i ystyried rôl amaethyddiaeth leol, pensaernïaeth ac estheteg ar yr amgylchedd cyfarwydd.

Artist a churadur yw Steve Messam sydd wedi’i leoli yng Ngogledd Lloegr. Mae wedi gweithio’n bennaf tu allan i amgylchedd yr oriel am y 15 mlynedd diwethaf. Mae wedi datblygu diddordeb arbennig mewn archwilio pwyntiau cyfeirio diwylliannol o fewn cymunedau gwledig a defnyddio’r tirwedd, amaethyddiaeth a’r gymuned i herio rhagdybiaethau am arferion celfyddydau cefn gwlad cyfoes. www.stevemessam.co.uk

Fe wnaethpwyd y prosiect yma’n bosib drwy Wobr Cwmni Beacon Cyngor Celfyddydau Cymru 2008-10. Mae’n derbyn cymorth gan Sefydliad Laura Ashley.