Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Clippings (Page No.2, detail) 2014 Multiple Drawing; Collage and gouache on mult

Talking to Gwen
Anna Falcini

Yn ystod cyfnod preswyl yn Aberystwyth, darganfuodd Anna Falcini lythyrau Gwen John (1876-1939), yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ysgrifennwyd llythyrau drafft John tua 1915, ac maent yn cofnodi golygfeydd cyffredin, llawen, preifat a brwydrau mynych bywyd John fel artist benywaidd annibynnol o Gymru oedd yn byw ym Mharis. mwy >

Test Bed 2015 14 Tachwedd - 27 Ionawr

Amy Sterly, Suddenly

House
Multiple artists

Gall y syniad o dŷ a chartref greu teimladau o gynhesrwydd a chysgod. Fel arfer, annedd - boed hynny’n fwthyn neu’n sied, yn babell neu’n blasty, yn gaban dros dro neu’n breswyliad parhaol - yw'r sail arferol i gysur a diogelwch. I'r gwrthwyneb, mae tŷ adfeiliedig neu dŷ gwag yn gysylltiedig yn aml ag anesmwythder, anniddigrwydd ac absenoldeb. mwy >

Arddangosfa 2015 14 Tachwedd - 27 Ionawr

Studies for Maynard, Simon Whitehead, 2015. Photo. Ray Jacobs.

Studies for Maynard
Simon Whitehead

Gosodiad dawns byw gyda symudiad, dawns, delwedd a sain. mwy >

Arddangosfa 2015 07 Hydref - 21 Hydref

Dead Spring, 2011, Oil on aluminium, 110 x 75cm

A Tree A Rock A Cloud
Clare Woods

Lansiwyd A Tree A Rock A Cloud yn Oriel Davies ym mis Medi 2014, ac roedd yn cynnwys corff newydd o waith gan yr artist enwog Clare Woods. mwy >

Prosiect 2015 26 Medi - 06 Mawrth

Sickly Revelations*
John Lawrence

Mae Lawrence yn cwestiynu ein hymgysylltiad â'r byd go iawn, neu ein datgysylltiad oddi wrtho, a sut rydym yn gweld ein rôl a ni ein hunain mewn byd y mae technoleg wedi treiddio i mewn iddo. mwy >

Arddangosfa 2015 19 Medi - 04 Tachwedd