Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Abstract painting

En Route
Andrew Smith

Mae 'En Route' yn cyflwyno lluniau graddfa fawr gan Andrew Smith. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r artist wedi trwytho ei hun mewn archwilio lliw a ffurf, gan wthio y tu hwnt i ffrâm arferol paentio. Mae’r arddangosfa hon yn arddangos lluniau a wnaethpwyd yn Otwarta Pracownia, Krakow yng Ngwlad Pwyl, gyda gwaith mawr pwysig o’r enw Negotiation. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

man blowing

Things which are …
Maria Pyrlik, Bettina Beres, Grzegorz Sztwiertnia, Stanislaw Koba a Olgierd Chmielewski

Mae ‘Things which are...’ yn dod â phump o artistiaid cyfoes o Wlad Pwyl at ei gilydd. Mae gwaith Grzegorz Sztwiertnia yn cyfeirio at hanes celf a meddygaeth, tra bo lluniau Stanislaw Koba a Bettina Beres yn drawiadol o ran eu delweddau syml. Gan ddefnyddio sŵn a fideo, mae Maria Pyrlik yn archwilio’r cysylltiadau rhwng pobl, ac mae Olgierd Chmielewski yn archwilio gyda hap a harddwch damweiniol yn ei gerfwaith cain. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

Grass

You Are Here
Lee Lewis

Yn ei gosodiad clyweled 'You Are Here', canlyniad casglu sŵn a delweddau o gymunedau’r Drenewydd a’r Trallwng, mae Lee Lewis yn archwilio newid ac amrywiaeth yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r artist yn gobeithio herio’r syniad o gymuned ynysol Gymreig, a dangos sut mae Cymru wedi addasu’n hanesyddol i newydd-ddyfodiaid a chroesawu newid. mwy >

Test Bed 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

Song for Newtown
Yvonne Buchheim

Cân i'r Drenewydd yw'r ychwanegiad diweddaraf at archif caneuon Yvonne Buchheim. Mae'r prosiect hwn yn ymchwiliad sy'n parhau i'r cysylltiadau rhwng cân a hunaniaeth, canu fel dull o fynegi a chysylltu, a beth mae'r broses o ffilmio pobl yn canu yn ei ddatgelu amdanyn nhw. mwy >

Prosiect 2007 23 Chwefror - 22 Ebrill

Lipsticks

Surface
Curaduron Ifanc 2006

Curated by Oriel Davies’ Young Curators, 'Surface' brings together the work of twenty-six artists from Wales and the Border regions. The exhibition includes work by Richard Bevan, Morag Colquhoun, Barrie J Davies, Carwyn Evans, Kevin Hunt, Matthew Jenkins, Jools Johnson, Tim Long, Matthew Richardson and William Roberts. mwy >

Arddangosfa 2006 12 Awst - 30 Medi