Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Painting of itererior

Matthew Wood
Matthew Wood

Mae Matthew Wood yn ymddiddori yn y thema tirwedd, sydd wedi mynd ag ef trwy gydol y DU ac Ewrop. Mae Wood yn peintio ar leoliad, ac yn herio ei hun i gipio pob golygfa mewn un eisteddiad. Ar gyfer y prosiect hwn, mae’r artist wedi gosod ei hun yn yr Oriel, ac wedi trin y gofodau tu mewn i’r oriel fel y byddai wedi trin tirwedd. mwy >

Test Bed 2007 08 Medi - 20 Hydref

Old photogrpic portrait

Domestic Idylls
Clementina, Lady Hawarden

Roedd Clementina, Arglwyddes Penarlâg, yn un o’r merched arloesol ym myd ffotograffiaeth, a gafodd ei chlodfori yn ystod ei bywyd gan lawr o’i chyfoedion, yn cynnwys Lewis Carroll. Ei phynciau pennaf oedd ei merched, oedd wedi cael eu gosod i eistedd yn ofalus i gynhyrchu astudiaethau ar dymer, awyrgylch a chwantusrwydd. Mae’r delweddau hudolus hyn wedi cael eu hailddarganfod gan genhedlaeth newydd. mwy >

Arddangosfa 2007 08 Medi - 20 Hydref

Abstract painting

En Route
Andrew Smith

Mae 'En Route' yn cyflwyno lluniau graddfa fawr gan Andrew Smith. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r artist wedi trwytho ei hun mewn archwilio lliw a ffurf, gan wthio y tu hwnt i ffrâm arferol paentio. Mae’r arddangosfa hon yn arddangos lluniau a wnaethpwyd yn Otwarta Pracownia, Krakow yng Ngwlad Pwyl, gyda gwaith mawr pwysig o’r enw Negotiation. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

man blowing

Things which are …
Maria Pyrlik, Bettina Beres, Grzegorz Sztwiertnia, Stanislaw Koba a Olgierd Chmielewski

Mae ‘Things which are...’ yn dod â phump o artistiaid cyfoes o Wlad Pwyl at ei gilydd. Mae gwaith Grzegorz Sztwiertnia yn cyfeirio at hanes celf a meddygaeth, tra bo lluniau Stanislaw Koba a Bettina Beres yn drawiadol o ran eu delweddau syml. Gan ddefnyddio sŵn a fideo, mae Maria Pyrlik yn archwilio’r cysylltiadau rhwng pobl, ac mae Olgierd Chmielewski yn archwilio gyda hap a harddwch damweiniol yn ei gerfwaith cain. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

Grass

You Are Here
Lee Lewis

Yn ei gosodiad clyweled 'You Are Here', canlyniad casglu sŵn a delweddau o gymunedau’r Drenewydd a’r Trallwng, mae Lee Lewis yn archwilio newid ac amrywiaeth yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r artist yn gobeithio herio’r syniad o gymuned ynysol Gymreig, a dangos sut mae Cymru wedi addasu’n hanesyddol i newydd-ddyfodiaid a chroesawu newid. mwy >

Test Bed 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi