Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Silhouette of figure

Paper Cuts
Various artists

Arddangosfa o waith gan wyth o artistiaid o’r DU a rhai rhyngwladol yw Paper Cuts, sy’n defnyddio technegau pob dydd a chyfrwng cyffredin - papur - i greu storïau pwerus sy’n adlewyrchu ar ein diwylliant a’n hamgylchedd. Gwaith gan Peter Callesen, Beatrice Coron, Bruce Ingram, William Kentridge, David Miles, Annette Schröter, Pamela So a Simon Woolham. mwy >

Arddangosfa 2007 27 Hydref - 08 Rhagfyr

Painting of itererior

Matthew Wood
Matthew Wood

Mae Matthew Wood yn ymddiddori yn y thema tirwedd, sydd wedi mynd ag ef trwy gydol y DU ac Ewrop. Mae Wood yn peintio ar leoliad, ac yn herio ei hun i gipio pob golygfa mewn un eisteddiad. Ar gyfer y prosiect hwn, mae’r artist wedi gosod ei hun yn yr Oriel, ac wedi trin y gofodau tu mewn i’r oriel fel y byddai wedi trin tirwedd. mwy >

Test Bed 2007 08 Medi - 20 Hydref

Old photogrpic portrait

Domestic Idylls
Clementina, Lady Hawarden

Roedd Clementina, Arglwyddes Penarlâg, yn un o’r merched arloesol ym myd ffotograffiaeth, a gafodd ei chlodfori yn ystod ei bywyd gan lawr o’i chyfoedion, yn cynnwys Lewis Carroll. Ei phynciau pennaf oedd ei merched, oedd wedi cael eu gosod i eistedd yn ofalus i gynhyrchu astudiaethau ar dymer, awyrgylch a chwantusrwydd. Mae’r delweddau hudolus hyn wedi cael eu hailddarganfod gan genhedlaeth newydd. mwy >

Arddangosfa 2007 08 Medi - 20 Hydref

Abstract painting

En Route
Andrew Smith

Mae 'En Route' yn cyflwyno lluniau graddfa fawr gan Andrew Smith. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r artist wedi trwytho ei hun mewn archwilio lliw a ffurf, gan wthio y tu hwnt i ffrâm arferol paentio. Mae’r arddangosfa hon yn arddangos lluniau a wnaethpwyd yn Otwarta Pracownia, Krakow yng Ngwlad Pwyl, gyda gwaith mawr pwysig o’r enw Negotiation. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

man blowing

Things which are …
Maria Pyrlik, Bettina Beres, Grzegorz Sztwiertnia, Stanislaw Koba a Olgierd Chmielewski

Mae ‘Things which are...’ yn dod â phump o artistiaid cyfoes o Wlad Pwyl at ei gilydd. Mae gwaith Grzegorz Sztwiertnia yn cyfeirio at hanes celf a meddygaeth, tra bo lluniau Stanislaw Koba a Bettina Beres yn drawiadol o ran eu delweddau syml. Gan ddefnyddio sŵn a fideo, mae Maria Pyrlik yn archwilio’r cysylltiadau rhwng pobl, ac mae Olgierd Chmielewski yn archwilio gyda hap a harddwch damweiniol yn ei gerfwaith cain. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi