Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Animation still

Track (between Pen-y-bryn and the road)
David Eyres

Mae gwaith David Eyres yn symud rhwng arsylwadau gofalus a haniaethau byrfyfyr. Mae’r ffilm fer hon sydd wedi’i hanimeiddio wedi’i datblygu o luniau a brasluniau y mae Eyres wedi’u gwneud ar hyd y trac sy’n arwain at ei gartref. mwy >

Test Bed 2008 14 Mehefin - 02 Awst

Painting detail

William Roberts
William Roberts

William Roberts’ practice references a diversity of idioms and sources, including multimedia graphics, fabric design, modern graffiti and the urban landscape, computer games, billboard adverts and Aboriginal art. For this exhibition, the artist has developed a new and experimental body of paintings that draw upon photography and family snapshots. mwy >

Arddangosfa 2008 19 Ebrill - 07 Mehefin

Drawing and objects

Inventology
Olivia Bargman

Gosodwaith yw 'Inventology' sy’n trawsnewid gofod yr oriel i ddelweddau a gwrthrychau anhrefnus o darddiad amheus. Mae’n bosib y gellid darganfod stori wedi’i chuddio yn y casgliad amrywiol ac idiosyncratig hwn. mwy >

Test Bed 2007 15 Rhagfyr - 02 Chwefror

caravan in glade

And so it goes
Artistiaid o Gymru yn Biennale Celf Fenis 2007

Mae teitl yr arddangosfa, 'And so it goes', yn deillio o nofel ffuglen wyddonol Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five, lle mae’r ymadrodd yn disgrifio cyfnod o drawsnewid o fywyd i farwolaeth. Mae’r syniad hwn o newid – rhwng ffaith a ffuglen, tu mewn a thu allan, wedi’i ffurfio a heb ei ffurfio, y gwir a’r dychymyg - yn cael ei archwilio gan Richard Deacon, Merlin James ac Heather & Ivan Morison. mwy >

Arddangosfa 2007 15 Rhagfyr - 02 Chwefror

Boy

Digital Stories from Newtown
Various artists

Mae’r arddangosfa hon yn dangos rhai o’r storïau personol cyfoethog ac amrywiol a wnaethpwyd gan bobl leol mewn gweithdai cyfryngau newydd y BBC a gynhaliwyd yn Oriel Davies. O hanes paradwys mewn gardd gefn i olwg hyfryd, eto creulon ar grefft gwaith metel, mae pob stori yn unigryw - cipolwg prin i mewn i fyd person arall. mwy >

Test Bed 2007 27 Hydref - 08 Rhagfyr