Rangoli: Art that Binds

Following the success of the 2017 Rangoli: Art that Binds project, as part the India/ Wales season of events with the mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Old photogrpic portrait

Domestic Idylls
Clementina, Lady Hawarden

Roedd Clementina, Arglwyddes Penarlâg, yn un o’r merched arloesol ym myd ffotograffiaeth, a gafodd ei chlodfori yn ystod ei bywyd gan lawr o’i chyfoedion, yn cynnwys Lewis Carroll. Ei phynciau pennaf oedd ei merched, oedd wedi cael eu gosod i eistedd yn ofalus i gynhyrchu astudiaethau ar dymer, awyrgylch a chwantusrwydd. Mae’r delweddau hudolus hyn wedi cael eu hailddarganfod gan genhedlaeth newydd. mwy >

Arddangosfa 2007 08 Medi - 20 Hydref

Abstract painting

En Route
Andrew Smith

Mae 'En Route' yn cyflwyno lluniau graddfa fawr gan Andrew Smith. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r artist wedi trwytho ei hun mewn archwilio lliw a ffurf, gan wthio y tu hwnt i ffrâm arferol paentio. Mae’r arddangosfa hon yn arddangos lluniau a wnaethpwyd yn Otwarta Pracownia, Krakow yng Ngwlad Pwyl, gyda gwaith mawr pwysig o’r enw Negotiation. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

man blowing

Things which are …
Maria Pyrlik, Bettina Beres, Grzegorz Sztwiertnia, Stanislaw Koba a Olgierd Chmielewski

Mae ‘Things which are...’ yn dod â phump o artistiaid cyfoes o Wlad Pwyl at ei gilydd. Mae gwaith Grzegorz Sztwiertnia yn cyfeirio at hanes celf a meddygaeth, tra bo lluniau Stanislaw Koba a Bettina Beres yn drawiadol o ran eu delweddau syml. Gan ddefnyddio sŵn a fideo, mae Maria Pyrlik yn archwilio’r cysylltiadau rhwng pobl, ac mae Olgierd Chmielewski yn archwilio gyda hap a harddwch damweiniol yn ei gerfwaith cain. mwy >

Arddangosfa 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

Grass

You Are Here
Lee Lewis

Yn ei gosodiad clyweled 'You Are Here', canlyniad casglu sŵn a delweddau o gymunedau’r Drenewydd a’r Trallwng, mae Lee Lewis yn archwilio newid ac amrywiaeth yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r artist yn gobeithio herio’r syniad o gymuned ynysol Gymreig, a dangos sut mae Cymru wedi addasu’n hanesyddol i newydd-ddyfodiaid a chroesawu newid. mwy >

Test Bed 2007 14 Gorffennaf - 01 Medi

Song for Newtown
Yvonne Buchheim

Cân i'r Drenewydd yw'r ychwanegiad diweddaraf at archif caneuon Yvonne Buchheim. Mae'r prosiect hwn yn ymchwiliad sy'n parhau i'r cysylltiadau rhwng cân a hunaniaeth, canu fel dull o fynegi a chysylltu, a beth mae'r broses o ffilmio pobl yn canu yn ei ddatgelu amdanyn nhw. mwy >

Prosiect 2007 23 Chwefror - 22 Ebrill