Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

colour photograph shows grass and heather

Imperfect Transcriptions: the 24 Études of Frédéric Chopin, for Monique
David Gepp

Cyfres newydd o luniau hynod o fyw o laswellt, eithin a blodau'r ddôl gan David Gepp yw Imperfect Transcriptions. Caiff y lluniau eu dangos ochr yn ochr â barddoniaeth R S Thomas a darnau Chopin i’r piano, the 24 Études. Mae’r arddangosfa yn ein gwahodd i mewn i berthynas glòs â cherddoriaeth a’r amgylchedd naturiol a gyda phynciau dwfn bywyd. mwy >

Arddangosfa 2008 13 Rhagfyr - 14 Chwefror

Gallery installation detail

Lands End
Ruth Claxton

Mae gosodwaith Ruth Claxton, Lands End, yn cyflwyno tirlun ymledol, rhyfeddol o gylchau dur wedi’u paentio, gwaith metel uchel, drychau a gwydr lliw, a ffigurau porslen a gafwyd o arwerthiannau cist car, siopau bric a brac a safleoedd arwerthu ar y we wedi'u gosod yma ac acw. Nod y gwaith yw profi ein cyfyngiadau canfyddiadol, ac mae’n dangos diddordeb yr artist mewn archwilio fersiynau gwahanol o realiti, yn cynnwys bydoedd rhithwir. mwy >

Arddangosfa 2008 11 Hydref - 29 Tachwedd

Gallery installation detail

Me v U
Curaduron Ifanc 2008

Mae 'ME v U' sydd wedi cael ei guradu gan Guraduron Ifanc Oriel Davies, yn canolbwyntio ar ‘wrthdaro’. Rydym oll yn wynebu gwrthdaro pob dydd, p’un ai drwy ddadleuon personol, gwahanol ddiwylliannol, ymdrechion teuluol ac ymdrechion mewnol. Gyda gwaith newydd a gomisiynwyd gan Rabab Ghazoul ochr yn ochr â gwaith gan Andy Warhol, Paul Seawright a Richard Billingham, mae 'ME v U' yn archwilio beth yw ystyr gwrthdaro i’r unigolyn. mwy >

Arddangosfa 2008 09 Awst - 04 Hydref

Gallery installation detail

So Far It Has Only Been For You
Melissa Hinkin

Mae Melissa Hinkin yn archwilio deunyddiau yn eu cyflwr naturiol a’n archwilio'r berthynas wahanol rhwng yr amgylchedd diwydiannol a’r amgylchedd naturiol. Yn ei gwaith mwyaf diweddar, So Far It Has Only Been For You, mae Hinkin yn parhau i archwilio pwysigrwydd lleoliad a’r ffyrdd yr ydym yn cysylltu gydag amgylchedd arbennig. mwy >

Test Bed 2008 09 Awst - 04 Hydref

Artist drawing on gallery wall

Oriel Oriel Davies 2008
RE:drawing

RE:drawing yw trydedd arddangosfa Agored ddwyflynyddol Oriel Davies Gallery. Eleni, gwahoddwyd yr artistiaid i gyflwyno gwaith oedd yn archwilio dylunio yn ei synnwyr mwyaf eang ac arbrofol. Mae’r arddangosfa’n cyflwyno gwaith newydd a gwaith diweddar gan 44 o artistiaid sy’n datblygu, rhai sydd yng nghanol eu gyrfa a rhai sefydledig o Gymru a’r Gororau, gan amlygu ystod a dyfeisgarwch arferion cyfredol ‘dylunio’. mwy >

Arddangosfa 2008 14 Mehefin - 02 Awst