Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Gallery installation detail

Wallpaper
Richard Monahan

O ailadrodd ffigyrau ar gefndiroedd papur wal generig i ddarnau ‘papur wal’ a ddyluniwyd yn gymhleth, mae gwaith Richard Monahan yn mynd â ni ar daith lle mae hanesion diddorol yn datblygu a’n dod i’r amlwg. Ar brydiau, mae’r rhain yn awgrymu digwyddiadau arallfydol, mytholegol neu rai tebyg i freuddwydion, sy’n seiliedig ar atgofion am bapur wal penodol yng nghartref yr artist yn ystod ei blentyndod. mwy >

Arddangosfa 2009 02 Mai - 27 Mehefin

Video still

After Cravan
Ian Giles

Fe welwyd Arthur Cravan, yr artist Dadaistaidd enwog, yn fyw ddiwethaf yn Salina Cruz, Mecsico, ym 1918, ac yn ôl pob sôn, fe foddodd yn y Môr Tawel yr un flwyddyn. Mae After Cravan gan Ian Giles yn ail-fyw diwedd ei farwolaeth. Mae gwaith Giles yn ddoniol ac yn aml, yn llafurus iawn mwy >

Test Bed 2009 02 Mai - 27 Mehefin

Gallery installation detail

Y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri
Carwyn Evans

Mae 'Y bore hwnnw, gwyliodd y wawr yn torri' yn adlewyrchu profiadau personol Evans tra’n archwilio newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ehangach yng nghefn gwlad Cymru. Mae llawer o’i waith wedi canolbwyntio ar ei allfudiad, o’i fagwraeth yng nghefn gwlad Ceredigion, i brifddinas Cymru Caerdydd i ddilyn gyrfa artistig. Mae’r gwaith yn defnyddio gwrthrychau a delweddau o ansawdd uchel sydd wedi cael eu darganfod ac sydd wedi cael eu cynhyrchu’n arbennig. mwy >

Arddangosfa 2009 21 Chwefror - 25 Ebrill

Video still

Wild Wales
Elen Bonner

Clip fideo yw Wild Wales, a ffurfiwyd o gyfres o sgyrsiau wedi’u sgriptio sy’n edrych ar stereoteipiau o fywyd cefn gwlad yng Nghymru ac sy’n ystyried y berthynas rhwng stereoteipiau a hunaniaeth ddiwylliannol. Mae’r artist yn cynnig parodi o fywyd cefn gwlad yng Nghymru fel ffordd o drafod hunaniaeth ei hunan a hunaniaeth y rhai hynny o’i hamgylch. mwy >

Test Bed 2009 21 Chwefror - 25 Ebrill

Gallery installation detail

These Valued Landscapes
Various Artists

MaeThese Valued Landscapes yn archwilio cyd-destun hanesyddol y gynrychiolaeth o’r tirwedd trwy destun, ffotograffiaeth, cerameg, cerfwaith a chyfryngau cymysg gan artistiaid sy’n cynnwys Emily Cole, James Ireland, Idris Khan a Paul Scott. Mae’r arddangosfa’n edrych i mewn i’r newid yng ngwerth y tirwedd, o bwnc y gorffennol, sy’n cael ei danbrisio gan y beirniaid, i'r genre gwerthfawr yr ydyw heddiw. mwy >

Arddangosfa 2008 13 Rhagfyr - 14 Chwefror