Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

card template of brick

Net#1 (Airbrick)
Digital Dialogues

Digital Dialogues yw’r artistiaid Darren Williams a Jason Davies, sy’n gweithio fesul dau. Wrth ddefnyddio delweddau wedi’u sganio o wrthrychau i gychwyn sgyrsiau rhyngddyn nhw eu hunain a’u cynulleidfa, maen nhw’n agor syniadau ynghylch cyfranogiad, dylunio a cherfwaith. Mae Net#1(Airbrick) yn rhan o gyfres o weithiau o’r enw World of Forms. mwy >

Test Bed 2009 19 Medi - 11 Tachwedd

Gallery installation detail

If only dust could speak
Awst & Walther

Awst & Walther explore fundamental issues around human existence. Concerned with survival, fatality and the sublime, they create live performance, installation, sculpture and drawings that combine formal qualities with the mythical and the surreal. From Utopian depictions to apocalyptic landscapes, the results are constructively challenging and respond to vital social, political and philosophical questions. mwy >

Arddangosfa 2009 19 Medi - 11 Tachwedd

Gallery installation detail

Bed and Table
Bella Kerr

Mae Bella Kerr yn disgrifio Bed and Table fel llun gofodol. Mae’r gwaith yma yn cynnwys cydosodiad o wrthrychau sy’n amrywio o ran maint ag oedran. Mae Kerr yn chwarae gyda gwrthrychau ‘mân’ iawn trwy gysylltu ffabrig ac edau. mwy >

Test Bed 2009 04 Gorffennaf - 05 Medi

Astronaut holding Welsh flag

Extraordinary Days
Curaduron Ifanc 2009

Arddangosfa yw 'Extraordinary Days' sy’n edrych ar bositifrwydd a hiwmor mewn celfyddyd gyfoes. Mae hi wedi cael ei threfnu gan Guraduron Ifanc Oriel Davies-grŵp o 14 o bobl ifanc rhwng 16 a 23 mlwydd oed, sydd wedi’u sefydlu yng Nghanolbarth Cymru: Aishah, Becca, Caitlin, Claudia, Kelly, Kirsty, Laura, Nia, Sarah, Stephanie, Sophie, Rachael, Rhian a Rhys. mwy >

Arddangosfa 2009 04 Gorffennaf - 05 Medi

Gallery installation detail

Transient Residence
Gaia Persico

Mae Gaia Persico’n dangos ystod o ddarluniau, animeiddiadau, a gwaith gosod ysgogol fel rhan o’i archwiliad parhaus i olrhain cof a lle drwy ddefnyddio dehongliadau ysgafn, teimladwy a doniol yn aml o’r byd go iawn, a sut rydyn ni’n cysylltu gydag ef. Mae ‘cipluniau’ bras o isadeileddau trefol yn cael eu dangos ochr yn ochr â’r rhai hynny o gefn gwlad ei mamwlad yn Sardinia. mwy >

Arddangosfa 2009 02 Mai - 27 Mehefin