Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

elevated view of steelworks

On Wasting Energy + Steelworks Series
Adele Vye

Mae gwaith Adele Vye yn tynnu ar chwedl, sefyllfa a lle trwy weithrediadau ymatebol byw a rhai wedi’u dogfennu, sy’n cael eu cipio ar gamera, ac a gyfeirir ato fel ‘perfformiad wedi’i ddogfennu’. Gallai gwaith Vye ymddangos yn ddoniol a’n drasig ar yr arwyneb, ond mae ei defnydd o glogynnau a 'theclynnau' eraill yn datgelu arfer sy’n tynnu ar chwedl, materion amgylcheddol a magu ynni. mwy >

Test Bed 2010 06 Chwefror - 07 Ebrill

cottage clad in sheeps wool

Clad
Steve Messam

‘Gorchuddio’ adeilad dros dro a gomisiynwyd fel rhan o Beyond Pattern. Defnyddiodd Steve Messam gnuoedd defaid i gyfeirio at farciau du a gwyn unigryw'r bridiau defaid lleol ac at liw a dyluniad pensaernïaeth gynhenid leol. Drwy ddod â’r ddwy agwedd hon at ei gilydd, mae’r artist yn gwneud i ni ystyried rôl amaethyddiaeth, pensaernïaeth ac estheteg leol. mwy >

Prosiect 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr

4 images on wall and carpet pieces on floor

From the Palace at Hillstreet
Catherine Bertola

Fe wnaeth dros 100 o bobl gynorthwyo Catherine Bertola i greu darn o waith a gomisiynwyd yn ddiweddar ar gyfer 'Beyond Pattern'. mwy >

Prosiect 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr

sculpture of shoe with flowers

Beyond Pattern
Various Artists

Archwiliad o ystyron diwylliannol ‘patrwm’, drwy arddangos, comisiynu, cyhoeddi a thrafod gyda gwaith sy’n defnyddio ‘patrwm’ fel sylwebydd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol. Gyda chomisiynau newydd gan Steve Messam, Catherine Bertola ag Angharad Pearce-Jones a gwaith gan Michael Brennand-Wood, Nisha Duggal, Leo Fitzmaurice, Doug Jones, Adam King, Pamela So, Henna Nadeem ag Andrea Stokes. mwy >

Arddangosfa 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr

instalation detail

Eocene
Alex Duncan

Mae ysbrydoliaeth Alex Duncan yn deillio o fregusrwydd a phŵer y byd naturiol. Drwy amrywiaeth o ddeunyddiau, mae’n creu gwaith sydd ag ansawdd gor-realistig, a’n cwestiynu beth sy’n real a beth sydd wedi cael ei adeiladu. Mae’r artist yn defnyddio esthetig gwneud modelau neu replicâu, fel sy’n cael eu gweld ar setiau ffilm. mwy >

Test Bed 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr