Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

instalation detail

Eocene
Alex Duncan

Mae ysbrydoliaeth Alex Duncan yn deillio o fregusrwydd a phŵer y byd naturiol. Drwy amrywiaeth o ddeunyddiau, mae’n creu gwaith sydd ag ansawdd gor-realistig, a’n cwestiynu beth sy’n real a beth sydd wedi cael ei adeiladu. Mae’r artist yn defnyddio esthetig gwneud modelau neu replicâu, fel sy’n cael eu gweld ar setiau ffilm. mwy >

Test Bed 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr

card template of brick

Net#1 (Airbrick)
Digital Dialogues

Digital Dialogues yw’r artistiaid Darren Williams a Jason Davies, sy’n gweithio fesul dau. Wrth ddefnyddio delweddau wedi’u sganio o wrthrychau i gychwyn sgyrsiau rhyngddyn nhw eu hunain a’u cynulleidfa, maen nhw’n agor syniadau ynghylch cyfranogiad, dylunio a cherfwaith. Mae Net#1(Airbrick) yn rhan o gyfres o weithiau o’r enw World of Forms. mwy >

Test Bed 2009 19 Medi - 11 Tachwedd

Gallery installation detail

If only dust could speak
Awst & Walther

Awst & Walther explore fundamental issues around human existence. Concerned with survival, fatality and the sublime, they create live performance, installation, sculpture and drawings that combine formal qualities with the mythical and the surreal. From Utopian depictions to apocalyptic landscapes, the results are constructively challenging and respond to vital social, political and philosophical questions. mwy >

Arddangosfa 2009 19 Medi - 11 Tachwedd

Gallery installation detail

Bed and Table
Bella Kerr

Mae Bella Kerr yn disgrifio Bed and Table fel llun gofodol. Mae’r gwaith yma yn cynnwys cydosodiad o wrthrychau sy’n amrywio o ran maint ag oedran. Mae Kerr yn chwarae gyda gwrthrychau ‘mân’ iawn trwy gysylltu ffabrig ac edau. mwy >

Test Bed 2009 04 Gorffennaf - 05 Medi

Astronaut holding Welsh flag

Extraordinary Days
Curaduron Ifanc 2009

Arddangosfa yw 'Extraordinary Days' sy’n edrych ar bositifrwydd a hiwmor mewn celfyddyd gyfoes. Mae hi wedi cael ei threfnu gan Guraduron Ifanc Oriel Davies-grŵp o 14 o bobl ifanc rhwng 16 a 23 mlwydd oed, sydd wedi’u sefydlu yng Nghanolbarth Cymru: Aishah, Becca, Caitlin, Claudia, Kelly, Kirsty, Laura, Nia, Sarah, Stephanie, Sophie, Rachael, Rhian a Rhys. mwy >

Arddangosfa 2009 04 Gorffennaf - 05 Medi