Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

mixed media collage with leaves and dirt

Fantasy is a Place Where it Rains
Patrick Farmer a Sarah Hughes

Mae’r artistiaid Patrick Farmer a Sarah Hughes gweithio’n unigol a gyda’i gilydd mewn ymateb i’r amgyl-chedd, i ddatblygu a gwella ein hymwybyddiaeth ohono. Mae’r modd y maen nhw’n gosod ystumiau barddol yn annog y gwyliwr i ailasesu eu perthynas arferol gydag elfennau amgylcheddol cyfarwydd. mwy >

Test Bed 2010 17 Ebrill - 09 Mehefin

Dramatic rocky landscape with waterlogged path which appears like a stream

The Scenery is Very Wonderful. The Weather is Good.
Stuart Whipps

Wrth gyfuno gweithiau ffotograffig gwreiddiol gyda chardiau post archifol, teithiau cerdded tywys, deunydd testunol wedi’u harchifo ac effemera cyffredinol, mae’r artist yn archwilio natur wneuthuredig Parc Cenedlaethol Eryri a’i ffiniau i archwilio chwedloniaeth gynhenid ‘prydferthwch naturiol’ mwy >

Arddangosfa 2010 06 Mawrth - 07 Ebrill

Simon Whitehead howling

Louphole
Simon Whitehead

Cynhaliwyd 'Louphole' ar nos Iau oer, clir ar 4 Mawrth 2010. Ar ôl ymgynnull tu allan i Oriel Davies Gallery am 7yh, cafodd y gynulleidfa eu tywys drwy’r Drenewydd, lle ddaethon nhw ar draws comisiwn cerddorol newydd ar gyfer Band Arian Y Drenewydd, a gafodd ei ysgrifennu gan y cyfansoddwr Barnaby Oliver. Cynhaliwyd hyn ar ffurf gorymdaith i Fanc Bryn uwchben y dref ar gyfer yr ‘Udo Cyhoeddus’ cyntaf yng Nghymru. mwy >

Prosiect 2010 04 Mawrth

a table, a guitar and miscellaneous items

Afield
Simon Whitehead

Ailedrych ac ail-gyflwyno arteffactau o’r sgrin ac o berfformiadau o yrfa Simon Whitehead, ochr yn ochr ag archif byw, cronnus, o’r comisiwn newydd Louphole. Mae ei weithiau, sydd wedi’u gwneud ar gyflymdra cerdded, yn sensitif i le, ac maen nhw’n cynnwys proses o adluniad defodol drwy’r corff, perfformiad byw, dawns, sain a ffilm. mwy >

Arddangosfa 2010 06 Chwefror - 07 Ebrill

elevated view of steelworks

On Wasting Energy + Steelworks Series
Adele Vye

Mae gwaith Adele Vye yn tynnu ar chwedl, sefyllfa a lle trwy weithrediadau ymatebol byw a rhai wedi’u dogfennu, sy’n cael eu cipio ar gamera, ac a gyfeirir ato fel ‘perfformiad wedi’i ddogfennu’. Gallai gwaith Vye ymddangos yn ddoniol a’n drasig ar yr arwyneb, ond mae ei defnydd o glogynnau a 'theclynnau' eraill yn datgelu arfer sy’n tynnu ar chwedl, materion amgylcheddol a magu ynni. mwy >

Test Bed 2010 06 Chwefror - 07 Ebrill