Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

a table, a guitar and miscellaneous items

Afield
Simon Whitehead

Ailedrych ac ail-gyflwyno arteffactau o’r sgrin ac o berfformiadau o yrfa Simon Whitehead, ochr yn ochr ag archif byw, cronnus, o’r comisiwn newydd Louphole. Mae ei weithiau, sydd wedi’u gwneud ar gyflymdra cerdded, yn sensitif i le, ac maen nhw’n cynnwys proses o adluniad defodol drwy’r corff, perfformiad byw, dawns, sain a ffilm. mwy >

Arddangosfa 2010 06 Chwefror - 07 Ebrill

elevated view of steelworks

On Wasting Energy + Steelworks Series
Adele Vye

Mae gwaith Adele Vye yn tynnu ar chwedl, sefyllfa a lle trwy weithrediadau ymatebol byw a rhai wedi’u dogfennu, sy’n cael eu cipio ar gamera, ac a gyfeirir ato fel ‘perfformiad wedi’i ddogfennu’. Gallai gwaith Vye ymddangos yn ddoniol a’n drasig ar yr arwyneb, ond mae ei defnydd o glogynnau a 'theclynnau' eraill yn datgelu arfer sy’n tynnu ar chwedl, materion amgylcheddol a magu ynni. mwy >

Test Bed 2010 06 Chwefror - 07 Ebrill

cottage clad in sheeps wool

Clad
Steve Messam

‘Gorchuddio’ adeilad dros dro a gomisiynwyd fel rhan o Beyond Pattern. Defnyddiodd Steve Messam gnuoedd defaid i gyfeirio at farciau du a gwyn unigryw'r bridiau defaid lleol ac at liw a dyluniad pensaernïaeth gynhenid leol. Drwy ddod â’r ddwy agwedd hon at ei gilydd, mae’r artist yn gwneud i ni ystyried rôl amaethyddiaeth, pensaernïaeth ac estheteg leol. mwy >

Prosiect 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr

4 images on wall and carpet pieces on floor

From the Palace at Hillstreet
Catherine Bertola

Fe wnaeth dros 100 o bobl gynorthwyo Catherine Bertola i greu darn o waith a gomisiynwyd yn ddiweddar ar gyfer 'Beyond Pattern'. mwy >

Prosiect 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr

sculpture of shoe with flowers

Beyond Pattern
Various Artists

Archwiliad o ystyron diwylliannol ‘patrwm’, drwy arddangos, comisiynu, cyhoeddi a thrafod gyda gwaith sy’n defnyddio ‘patrwm’ fel sylwebydd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol. Gyda chomisiynau newydd gan Steve Messam, Catherine Bertola ag Angharad Pearce-Jones a gwaith gan Michael Brennand-Wood, Nisha Duggal, Leo Fitzmaurice, Doug Jones, Adam King, Pamela So, Henna Nadeem ag Andrea Stokes. mwy >

Arddangosfa 2009 21 Tachwedd - 27 Ionawr