Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
 
Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh
 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Photo of figure in green light with neon lettering

The Modes of Al-Ikseer
Harminder Singh Judge

Gosodiad perfformiad byw yw 'The Modes of Al-Ikseer' sy’n cyfuno diwylliant pop cyfoes, estheteg hysbysebu, hiwmor tafod yn y boch a delweddau epig, symbolaidd. Mae'n arsylwi a’n lleoli safle symbolaeth grefyddol hynafol a chwedloniaeth mewn byd sydd ag obsesiwn gyda chyfalafiaeth, pobl enwog a gimigau marchnata. mwy >

Arddangosfa 2010 18 Mehefin

woman in swimming costume on street corner with child

Field Work
Dave Lewis

Corff newydd o waith celf yw 'Field Work' a gafodd ei ysgogi gan y syniad o’r artist fel ‘dieithryn’. Mae Lewis wedi archwilio’r New Forest yn Hampshire ac Y Drenewydd yng nghanolbarth Cymru, sy’n cael eu cysylltu drwy eu lleoliadau gwledig a hefyd, gan eu gwahaniaethau diwylliannol i Lundain, man geni Lewis. mwy >

Arddangosfa 2010 17 Ebrill - 09 Mehefin

mixed media collage with leaves and dirt

Fantasy is a Place Where it Rains
Patrick Farmer a Sarah Hughes

Mae’r artistiaid Patrick Farmer a Sarah Hughes gweithio’n unigol a gyda’i gilydd mewn ymateb i’r amgyl-chedd, i ddatblygu a gwella ein hymwybyddiaeth ohono. Mae’r modd y maen nhw’n gosod ystumiau barddol yn annog y gwyliwr i ailasesu eu perthynas arferol gydag elfennau amgylcheddol cyfarwydd. mwy >

Test Bed 2010 17 Ebrill - 09 Mehefin

Dramatic rocky landscape with waterlogged path which appears like a stream

The Scenery is Very Wonderful. The Weather is Good.
Stuart Whipps

Wrth gyfuno gweithiau ffotograffig gwreiddiol gyda chardiau post archifol, teithiau cerdded tywys, deunydd testunol wedi’u harchifo ac effemera cyffredinol, mae’r artist yn archwilio natur wneuthuredig Parc Cenedlaethol Eryri a’i ffiniau i archwilio chwedloniaeth gynhenid ‘prydferthwch naturiol’ mwy >

Arddangosfa 2010 06 Mawrth - 07 Ebrill

Simon Whitehead howling

Louphole
Simon Whitehead

Cynhaliwyd 'Louphole' ar nos Iau oer, clir ar 4 Mawrth 2010. Ar ôl ymgynnull tu allan i Oriel Davies Gallery am 7yh, cafodd y gynulleidfa eu tywys drwy’r Drenewydd, lle ddaethon nhw ar draws comisiwn cerddorol newydd ar gyfer Band Arian Y Drenewydd, a gafodd ei ysgrifennu gan y cyfansoddwr Barnaby Oliver. Cynhaliwyd hyn ar ffurf gorymdaith i Fanc Bryn uwchben y dref ar gyfer yr ‘Udo Cyhoeddus’ cyntaf yng Nghymru. mwy >

Prosiect 2010 04 Mawrth