Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Metal object suspended on chains

Tank
Shaun Stamp

Mae gwaith Shaun Stamp yn archwilio’r dyhead dynol i ddeall y byd a chwilio am atebion i fodolaeth a datblygiad dynol. Mewn cyfosodiad i’r archwiliad a’r obsesiwn hwn i siapio’r byd rydym yn byw ynddo, mae 'Tank' yn llunio rhan o ymchwiliad pellach sydd, gyda’i gilydd, yn archwilio’r themâu o debygolrwydd a siawns. mwy >

Test Bed 2010 28 Awst - 03 Tachwedd

Sign on tree reading "Where would you rather be"

Lines of Desire
Curaduron Ifanc 2010

Mae ‘Lines of Desire’, arddangosfa a ddyluniwyd gan Guraduron Ifanc Oriel Davies, yn dod ag artistiaid o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt at ei gilydd, y mae eu gwaith yn archwilio syniadau sy’n gysylltiedig â Theithiau, Mapiau, Llwybrau, Ymylon, Terfynau Amser, Hydredion a Lledredau. Mae’r arddangosfa hyfryd hon, sy’n ysgogi’r meddwl, yn cynnwys lluniau, ffotograffiaeth, delweddau symudol, sain a gosodiadau. mwy >

Arddangosfa 2010 28 Awst - 03 Tachwedd

photograph showing dead looking legs in torn fish net tights and dead leaves

Interloper
Dawn Woolley

Mae 'Interloper' yn archwilio’r weithred o edrych a chael rhywun yn edrych arnoch chi - thema bwysig yng ngwaith Woolley. Mae ffotograff cyfatebol yn cymryd lle’r artist, fel bod y goddrych yn dod yn wrthrych, ac yn gorfodi’r gwyliwr i gwestiynu'r ffin hon o safbwynt llygadwr. mwy >

Test Bed 2010 26 Mehefin - 18 Awst

Black and white photo still of girl dancing

Oriel Davies Open 2010
RE:animate

RE: animate yw pedwaredd arddangosfa agored biennale Oriel Davies. Gofynnwyd am gyflwyniadau oedd yn archwilio animeiddio yn ei ystyr mwyaf eang. Mae’r gwaith a ddewiswyd yn ymdrin ag ysgogi symudiadau, y posibilrwydd o strwythur heb naratif ac, efallai, cyfranogaeth y gynulleidfa. mwy >

Arddangosfa 2010 26 Mehefin - 18 Awst

Photo of figure in green light with neon lettering

The Modes of Al-Ikseer
Harminder Singh Judge

Gosodiad perfformiad byw yw 'The Modes of Al-Ikseer' sy’n cyfuno diwylliant pop cyfoes, estheteg hysbysebu, hiwmor tafod yn y boch a delweddau epig, symbolaidd. Mae'n arsylwi a’n lleoli safle symbolaeth grefyddol hynafol a chwedloniaeth mewn byd sydd ag obsesiwn gyda chyfalafiaeth, pobl enwog a gimigau marchnata. mwy >

Arddangosfa 2010 18 Mehefin