Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Sign on tree reading "Where would you rather be"

Lines of Desire
Curaduron Ifanc 2010

Mae ‘Lines of Desire’, arddangosfa a ddyluniwyd gan Guraduron Ifanc Oriel Davies, yn dod ag artistiaid o’r Deyrnas Unedig a thu hwnt at ei gilydd, y mae eu gwaith yn archwilio syniadau sy’n gysylltiedig â Theithiau, Mapiau, Llwybrau, Ymylon, Terfynau Amser, Hydredion a Lledredau. Mae’r arddangosfa hyfryd hon, sy’n ysgogi’r meddwl, yn cynnwys lluniau, ffotograffiaeth, delweddau symudol, sain a gosodiadau. mwy >

Arddangosfa 2010 28 Awst - 03 Tachwedd

photograph showing dead looking legs in torn fish net tights and dead leaves

Interloper
Dawn Woolley

Mae 'Interloper' yn archwilio’r weithred o edrych a chael rhywun yn edrych arnoch chi - thema bwysig yng ngwaith Woolley. Mae ffotograff cyfatebol yn cymryd lle’r artist, fel bod y goddrych yn dod yn wrthrych, ac yn gorfodi’r gwyliwr i gwestiynu'r ffin hon o safbwynt llygadwr. mwy >

Test Bed 2010 26 Mehefin - 18 Awst

Black and white photo still of girl dancing

Oriel Davies Open 2010
RE:animate

RE: animate yw pedwaredd arddangosfa agored biennale Oriel Davies. Gofynnwyd am gyflwyniadau oedd yn archwilio animeiddio yn ei ystyr mwyaf eang. Mae’r gwaith a ddewiswyd yn ymdrin ag ysgogi symudiadau, y posibilrwydd o strwythur heb naratif ac, efallai, cyfranogaeth y gynulleidfa. mwy >

Arddangosfa 2010 26 Mehefin - 18 Awst

Photo of figure in green light with neon lettering

The Modes of Al-Ikseer
Harminder Singh Judge

Gosodiad perfformiad byw yw 'The Modes of Al-Ikseer' sy’n cyfuno diwylliant pop cyfoes, estheteg hysbysebu, hiwmor tafod yn y boch a delweddau epig, symbolaidd. Mae'n arsylwi a’n lleoli safle symbolaeth grefyddol hynafol a chwedloniaeth mewn byd sydd ag obsesiwn gyda chyfalafiaeth, pobl enwog a gimigau marchnata. mwy >

Arddangosfa 2010 18 Mehefin

woman in swimming costume on street corner with child

Field Work
Dave Lewis

Corff newydd o waith celf yw 'Field Work' a gafodd ei ysgogi gan y syniad o’r artist fel ‘dieithryn’. Mae Lewis wedi archwilio’r New Forest yn Hampshire ac Y Drenewydd yng nghanolbarth Cymru, sy’n cael eu cysylltu drwy eu lleoliadau gwledig a hefyd, gan eu gwahaniaethau diwylliannol i Lundain, man geni Lewis. mwy >

Arddangosfa 2010 17 Ebrill - 09 Mehefin