Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

People dressed in ceremonial robes

Fables From A New World
Jennie Savage

Yn ystod y 19eg ganrif, roedd nifer o unigolion yn ymarfer archwilio, casglu a dosbarthu fel modd i ddeall y byd. Daeth nifer o gasgliadau preifat o’r cyfnod hwn yn gerrig sylfaen i’n hamgueddfeydd cyhoeddus. mwy >

Arddangosfa 2011 05 Chwefror - 06 Ebrill

Are your Petunias actually transgenic?
Anne-Mie Melis

Mae gwaith Anne-Mie Melis yn archwilio natur weledol planhigion a’u rôl mewn byd sy'n dod yn fwy a mwy technolegol. mwy >

Test Bed 2011 05 Chwefror - 06 Ebrill

Red lights

Lucent Lines
Simon Fenoulhet

Drwy ddefnyddio amryw o dechnolegau traddodiadol a newydd, mae’r artist yn goleuo careion esgidiau, gwellt yfed a thiwbiau plastig, gan greu trawsffurfiadau prydferth sydd ag effaith ddarluniadol. mwy >

Arddangosfa 2010 13 Tachwedd - 19 Ionawr

Feather and wire dreamcatcher-like structure

Phantasien
I:I (Jones:Higlett)

Mae Phantasien yn rhywbeth i’ch ymgolli eich hun ynddo, a’i bwrpas yw ysgogi’r ymwybod i fynd i wahanol gyflyrau fel y byddai meddwl sy’n llithro drwy drawsnewidiadau a ffiniau, i mewn ac allan o gwsg dwfn. mwy >

Test Bed 2010 13 Tachwedd - 19 Ionawr

Metal object suspended on chains

Tank
Shaun Stamp

Mae gwaith Shaun Stamp yn archwilio’r dyhead dynol i ddeall y byd a chwilio am atebion i fodolaeth a datblygiad dynol. Mewn cyfosodiad i’r archwiliad a’r obsesiwn hwn i siapio’r byd rydym yn byw ynddo, mae 'Tank' yn llunio rhan o ymchwiliad pellach sydd, gyda’i gilydd, yn archwilio’r themâu o debygolrwydd a siawns. mwy >

Test Bed 2010 28 Awst - 03 Tachwedd