Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Tracer
Melanie Manchot

Mae Melanie Manchot, enillydd Arddangosfa Agored Oriel Davies yn 2012, yn dychwelyd i'r Oriel yn yr arddangosfa unigol hon, sy’n cynnwys gwaith newydd trawiadol. mwy >

Arddangosfa 2014 01 Chwefror - 09 Ebrill

(Sonomano)
Morgan Griffith

Deunydd a ganfuwyd yw’r man ymadael ar gyfer Morgan Griffith (SONOMANO), sy’n gweithredu fel catalydd ar gyfer ei gasgliadau / gludwaith bach sy'n gyfoethog o ran hiwmor a'r banal, ond sydd hefyd yn hynod bersonol. mwy >

Test Bed 2014 01 Chwefror - 09 Ebrill

Articles of Hope, Adornments for Justice
Manchester Jewellers Network

Casgliad o addurniadau corff yn seiliedig ar y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (UDHR). mwy >

Arddangosfa 2013 16 Tachwedd - 22 Ionawr

Portal
Gwaith gan ddeunaw o raddedigion y celfyddydau cymhwysol

Mae Portal yn dathlu rhai o'r doniau newydd mwyaf cyffrous i ymddangos mewn crefft gyfoes yn 2013. mwy >

Arddangosfa 2013 16 Tachwedd - 22 Ionawr

Fluent Aphasia
Lydia Meehan

Mae arfer Lydia yn archwilio'r atgof am berthnasoedd personol, yn enwedig gwybodaeth, straeon ac atgofion anecdotaidd o’i Mam-gu. Mae teitl yr arddangosfa a'r ffilm yn canolbwyntio ar golli iaith gyfathrebol. mwy >

Test Bed 2013 16 Tachwedd - 22 Ionawr