Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Painting in Another Dimension
Megan Wyatt

Gan ganolbwyntio ar botensial peintio cyfoes, mae’r artist Megan Wyatt o Gaer yn edrych ar y cyfryngau sy’n gysylltiedig â mecanweithiau ffurfiol, confensiynau a bodolaeth yn hanesyddol ac mewn ymarfer cyfoes. mwy >

Test Bed 2014 28 Mehefin - 27 Awst

Topiary Traumas
Kitsch & Sync Collective

Cynhelir performiadau yn y Parc, 12.30yh, 1.30yh & 2.30yh mwy >

Prosiect 2014 05 Mai

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2014
artistiaid o bob rhan o’r byd

We are very proud and excited to announce the 60 artists who have been selected to exhibit as part of the Oriel Davies Open 2014. Individual prize-winners will be announced at the opening. mwy >

Arddangosfa 2014 19 Ebrill - 18 Mehefin

Conspicuity
Philip Cheater

Mae ffabrig cymdeithas yn we gymhleth o gyfathrebu a chyfarfodydd ffisegol, gwybodaeth a chyfarwyddyd – matrics wedi’i ymdreiddio a’i reoli gan arwyddion a symbolau o ddiwylliant iechyd a diogelwch. At ei gilydd, ymwneud â semioteg diogelwch, ei hiaith o ffurfiau geometrig bywiog a graffeg golau, ac ein hymatebion, y mae arfer Philip Cheater fwyaf. mwy >

Test Bed 2014 19 Ebrill - 18 Mehefin

0000000:00000:000:0 a reality with forms
Mary Vettise

Mae Mary Vettise yn cyflwyno 0000000:00000:000:0 a reality with forms - arddangosfa o waith fideo newydd sy’n archwilio ffeithiau a ffuglen a mytholeg a hanesion dwy ffilm, Titanic 3D (2012) a Last Year at Marienbad (1961). mwy >

Arddangosfa 2014 01 Chwefror - 09 Ebrill