Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

S H O W T I M E
Artistiaid Lluosog

Arddangosfa yw Showtime sy’n dathlu'r bobl hynny sy’n cymryd rhan yn rhaglenni dysgu’r oriel a’r darnau gwych o gelf sydd yn cael eu creu ganddynt. mwy >

Arddangosfa 2014 15 Tachwedd - 25 Chwefror

Sgriniad O:4W
Gyda artistiaid lluosog

Mae Outcasting: Fourth Wall, gŵyl delweddau symudol i artistiaid yn byrstio allan o Gaerdydd yr hydref hwn ac yn dod i’r golwg mewn mannau ar draws Cymru. mwy >

Test Bed 2014 29 Hydref - 05 Tachwedd

Between 590 and 610
Kelly Best

Yn aml, strwythurau pensaernïol yw'r mannau cychwyn ar gyfer paentiadau a darluniau Kelly Best, lle mae’r defnydd syml o linell a lliw yn wynebu ein dehongliad o bersbectif, ffiniau a’r plaen darlun. mwy >

Test Bed 2014 06 Medi - 25 Hydref

A Tree A Rock A Cloud
Clare Woods

Agoriad yr Arddangosfa Dydd Sadwrn 6 Medi 2014 Yn cynnwys Clare Woods yn sgwrsio gyda Mandy Fowler, y cyd-guradur ar gyfer A Tree A Rock A Cloud 5 - 6pm, gyda’r agoriad 6 - 8pm Lluniaeth mwy >

Arddangosfa 2014 06 Medi - 05 Tachwedd

contemporary art; hitchcock; exhibition; gallery; newtown; powys; wales

Creating a Scene
Multiple artists

Mae celf yn aml yn ymwneud â rhith; yn mynd â ni ar daith i lefydd a sefyllfaoedd eraill , a’n harwain i gwestiynu'r hyn yr ydym yn ei gredu ac yn aml, yn sbarduno teimladau emosiynol na fyddem yn dod ar eu traws fel arall. mwy >

Arddangosfa 2014 28 Mehefin - 27 Awst