Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Ori Gersht, On Reflection, Material 11, 2014, archival inkjet print mounted on a

flora
artistiaid lluosog

Arddangosfa ysblennydd a rhaglen ddigwyddiadau gyffrous yn dathlu grym blodau mewn celf gyfoes. mwy >

Arddangosfa 2015 23 Mai - 09 Medi

MORDANT
Ellen Bell

Mae Ellen Bell yn chwilfrydig o achos y dylanwad y gallai gofod celf penodol a'r gwaith sy'n cael ei ddangos ynddo, ei gael ar gyfathrebiadau llafar. Yn ddiweddar, mae hi wedi treulio amser yn Oriel Davies yn cipio pytiau o sgyrsiau yn yr orielau, y caffi a’r siop fel ymchwil ar gyfer ei sioe. mwy >

Test Bed 2015 23 Mai - 11 Gorffennaf

Craig Wood, Mapping Series, Crumpled Globe (detail), 2015, mixed media

Dear Olivia ...
Craig Wood

Ar gyfer ei sioe unigol ddiweddaraf, Dear Olivia ... mae Craig Wood yn cyflwyno gweithiau newydd trawiadol sy'n amrywio o osodiadau cerfluniol ar raddfa fawr a thafluniad fideo, i fwclis papur cain a mapiau wedi’u paentio. Mae llinynnau cyfathrebu, yr unigolyn a’r lluosog, cenedlaetholdeb a strwythurau grym symudol yn rhedeg drwy’r arddangosfa. mwy >

Arddangosfa 2015 07 Mawrth - 13 Mai

Sound Books, Amy Sterly & Thom Snell, 2015

Sound Books
Sterly & Snell

Mae natur gyffyrddol llyfrau yn creu ymateb cnawdol sy'n rhagori ar ymatebion i'w cywerthyddion digidol. mwy >

Test Bed 2015 07 Mawrth - 13 Mai

Francesca Woodman, 1958 - 1981  Untitled, 1975–80  Photograph

ARTIST ROOMS
Francesca Woodman

Mae’n bleser gan Oriel Davies gyflwyno ARTIST ROOMS: Francesca Woodman. Yn cael ei disgrifio fel y ffotograffydd Modernaidd mawr olaf, creodd Francesca Woodman rai o luniau ffotograffig mwyaf eiconig a dirgel yr 20fed ganrif. mwy >

Arddangosfa 2014 15 Tachwedd - 25 Chwefror