Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Archif

Mae Oriel Davies yn datblygu’r archif hwn i’r rhai hynny sy’n archwilio’r celfyddydau gweledol ac addysg gelfyddydol. Gellir chwilio drwy’r archif, sydd wedi’i rannu mewn i arddangosfeydd, prosiectau Test Bed drwy ddefnyddio’r bar chwilio isod neu drwy bori drwy dudalennau’r archif.

Sickly Revelations*
John Lawrence

Mae Lawrence yn cwestiynu ein hymgysylltiad â'r byd go iawn, neu ein datgysylltiad oddi wrtho, a sut rydym yn gweld ein rôl a ni ein hunain mewn byd y mae technoleg wedi treiddio i mewn iddo. mwy >

Arddangosfa 2015 19 Medi - 04 Tachwedd

Foreigners
Bernadette Kerrigan

Mae Bernadette Kerrigan yn arlunydd ond mae ei phrosiect newydd Foreigners, sydd wedi’i wneud yn arbennig ar gyfer y rhaglen TestBed, yn arwain ei hymarfer i feysydd newydd. mwy >

Test Bed 2015 19 Medi - 04 Tachwedd

Am ennyd ar reilffordd
Ffilm gan Robert Davies Golygwyd gan Siencyn Langham/Robert Davies Trac sain gan Peter Pavli/Robert Davies

Cwblhawyd y rhan derfynol o’r rheilffordd rhwng Birmingham ac Aberystwyth ym 1863. Ers hynny, mae’r lein wedi bod yn un hollbwysig rhwng ardal ddiwydiannol gorllewin Canoldir Lloegr a chanolbarth a gorllewin Cymru. mwy >

Arddangosfa 2015 19 Medi - 30 Medi

'Ar drywydd Dic Aberdaron/ The Scent of Dic Aberdaron, Gwyn Williams. Photo Hayl

Ar drywydd Dic Aberdaron
Gwyn Williams

Copi yw ‘The scent of Dic Aberdaron’ o benddelw goll, y tybir ei bod wedi ei cholli ond a gedwir, yn ôl pob tebyg, yn rhywle yn gyfrinachol mwy >

Test Bed 2015 18 Gorffennaf - 09 Medi

Ori Gersht, On Reflection, Material 11, 2014, archival inkjet print mounted on a

flora
artistiaid lluosog

Arddangosfa ysblennydd a rhaglen ddigwyddiadau gyffrous yn dathlu grym blodau mewn celf gyfoes. mwy >

Arddangosfa 2015 23 Mai - 09 Medi