Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL AR GAU NES BYDD RHYDUDD PELLACH

Ni allwn ymateb i alwadau ffôn

Os oes angen i chi gysylltu â ni ar frys:
e-bost:
 
Cyfrifon: cyfrifon@orieldavies.org
Cyfarwyddwr: steffan@orieldavies.org
+44 (0)7498 570217
 

Gareth Griffith

18/01/20 – 01/04/20

Melvyn Evans

18/03/20 - 18/07/20

Llun-Gwener 10yb-5yh
Sadwrn 10yb-5yh

 

 

 

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2012

Dydd Llun, 5 Rhagfyr 2011

Gwobr 1af £1500 + arddangosfa unigol  2013
Gwobr 1af Myfyrwyr £750 + arddangosfa unigol 2013

Dyddiad Cau Dydd Llun 5 Rhagfyr 2011

Mae Oriel Davies yn chwilio am geisiadau gan artistiaid sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng. Mae hyn yn cynnwys: perfformiad, seiliedig ar amser, sain, digidol, gosodiad, paentiad, cerflun, print, ffotograffiaeth a delwedd symudol. Bydd yr arddangosfa’n cael ei dangos yn Oriel Davies Gallery o 28 Ebrill tan 27 Mehefin 2012. Nid oes unrhyw gyfyngiad daearyddol, ac mae ceisiadau ar agor i artistiaid proffesiynol ac i fyfyrwyr (17+) sydd yn hyfforddi ym maes celf gweledol ar hyn o bryd.

Detholwyr
Ben Borthwick Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig, Artes Mundi
Ann Jones Curadur, Arts Council Collection, Southbank Centre
Ruth Goding Curadur, Oriel Davies Gallery    

Unfortunately Sally Tallant is no longer acting as a selector    

Download Ffurflen Gais (Welsh)

Download Word Doc gan E-Entry (Welsh)

For English versions of forms click here