Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Oriel Davies Gallery © Mark McNulty

Mae croeso i bawb yn Oriel Davies, ac mae’n hollol hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae staff yn hapus i gynorthwyo ymwelwyr ac i ateb ymholiadau am yr arddangosfeydd a’r adeilad. Cysylltwch â’r Oriel o flaenllaw os oes gennych unrhyw ofynion penodol o ran cymorth, ac fe fyddwn ni’n gwneud ein gorau i wneud popeth o fewn ein gallu i gwrdd â nhw. Rydym yn ymdrechu i fod mor hygyrch â phosib ac o ganlyniad, rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ac adborth.

Mynediad i’r adeilad

Mae’r orielau, y caffi, y siop, y mannau addysg, yr ystafell gyfarfod a’r holl gyfleusterau oll ar un llawr, gyda mynediad lefel i gadeiriau olwyn. Gellir cael mynediad i’r adeilad trwy ddwy fynedfa sydd ill dwy â drysau llydan electroneg. Mae gan y fynedfa ar ochr y parc ramp/fynediad lefel i gadeiriau olwyn. Mae dau le parcio ar gael wrth ochr yr oriel, 10 metr o’r fynedfa hon, i’r rhai hynny sydd â bathodyn glas, a gellir eu cyrraedd trwy ffordd fynediad wrth ymyl yr orsaf fws. Mae prif faes parcio cyhoeddus y Drenewydd a’r orsaf fws yn union ar bwys yr oriel. Gellir cael mynediad i’r ochr hon o’r adeilad trwy fynd i fyny set o 16 o risiau. Fel arall, o’r ochr hon, mae mynediad trwy ramp o amgylch pob ochr o’r oriel i fynedfa ochr y parc.

Tacsis sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn

I gael tacsi sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, ffoniwch Dial-a-Ride ar 01686 622566 sydd fel arfer angen rhybudd 24 awr o flaenllaw.

Toiled a chyfleusterau newid babi hygyrch

Mae gan y toiled hygyrch i’r ddwy/ddau ryw a’r cyfleuster newid babi fynediad lefel, ac mae wedi’i leoli ger y dderbynfa. Pe byddech chi angen cymorth gan aelod o staff, mae larwm argyfwng yn y toiled hygyrch.

Cŵn Tywys

Croesewir cŵn tywys a chŵn clywed ym mhob rhan o Oriel Davies Gallery. Mae staff yn hapus i roi dŵr yfed i’ch ci. Gofynnwch yn y dderbynfa.

Deunydd deongliadol

Mae Oriel Davies yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau deongliadol sy’n cynnwys paneli gwybodaeth, labeli a thaflenni, ac mae nifer ohonynt yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). Gellir cael copi o gyfarwyddyd Oriel Davies, ‘Beth Sydd Ymlaen’ sy’n rhestru manylion am arddangosfeydd, cyrsiau, gweithdai, ac sy’n darparu newyddion a gwybodaeth gyffredinol am yr Oriel mewn print bras o’r dderbynfa, neu gallai gael ei anfon fel PDF neu ddogfen word trwy e-bost. Mae chwyddwydrau ar gael hefyd o dderbynfa’r Oriel.

System dolen sain

Gellir cael dolen sain ar gyfer sgyrsiau a digwyddiadau. Cysylltwch â’r Oriel wythnos o flaenllaw os hoffech chi fwcio’r cyfleuster hwn.

Gwefan

Mae’r wefan wedi cael ei dylunio yn unol â chanllawiau Menter Hygyrchedd y We (WAI). Mae gwefan Oriel Davies yn ceisio bod yn weladwy, yn weithredol, yn ddealladwy ac yn gadarn. Am ragor o wybodaeth, ewch i Ganolfan Mynediad i’r We yr RNIB http://www.rnib.org.uk/professionals/webaccessibility