Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041

E-bost: desk@orieldavies.org

 

MAE'R ORIEL YN AGOR DYDD MAWRTH- DYDD SADWRN

SIOP Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

CAFFI Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 11-4

ORIEL Y CAFFI: Melvyn Evans: Argraffnod y Tir

ORIEL 1: Ein Ynysoedd: Arddangosfa yn Dathlu Celfyddyd Bywyd Gweledig

Cyn hir:

ORIEL 2: DAC Gwobr Celf (Mis Tachwedd)
 

 


 

 

Oriel gelf gyhoeddus bwysig sydd wedi’i lleoli yn Y Drenewydd yng nghefn gwlad Powys yw Oriel Davies Gallery, sy’n cyflwyno celf o safon fyd-eang gan artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol, sy’n heriol ac sy’n ysgogi’r meddwl, mewn amgylchedd croesawgar, deniadol, addysgiadol ac am ddim. Mae’r Oriel a’r mannau arddangos yn ystyriol o deuluoedd a’n hygyrch, ac maen nhw’n ddelfrydol i brofi celfyddyd gyfoes.

Oriel Davies Gallery © Mark McNulty

Mae’r Oriel yn datblygu a’n cyflwyno tua deg arddangosfa pob blwyddyn ar draws tri gofod yn yr oriel. Mae’r rhain yn amrywio o arddangosfeydd mawr a ddewiswyd o gasgliadau cenedlaethol, i waith newydd gan artistiaid sefydledig, ac i waith mwy arbrofol gan artistiaid sy’n datblygu yng ngofod Test Bed Oriel Davies. Yn ogystal â chomisiynu gwaith newydd, mae Oriel Davies   hefyd yn cynhyrchu ffilmiau gan artistiaid, ac ystod o gyhoeddiadau o ansawdd uchel.

Mae sawl cyfleuster ar gael yn yr Oriel, sy’n cynnwys   golau, llachar, modern sy’n gweini bwyd cartref blasus tu mewn yn ogystal â thu allan ar deras y caffi. Mae siop ar gael hefyd, sydd ag ystod eang o emwaith gan gynllunwyr, cerameg, a thecstilau unigryw gan wneuthurwyr lleol a chenedlaethol adnabyddus mewn stoc, yn ogystal â llyfrau a chylchgronau celf, anrhegion gan gynllunwyr a deunydd ysgrifennu, a theganau, llyfrau a gemau i blant.

Ochr yn ochr â rhaglen yr arddangosfa, sy’n aml yn teithio i leoliadau eraill ar draws y wlad, mae Oriel Davies hefyd yn cynnal cymysgedd fawr o weithdai, cyrsiau, sgyrsiau a digwyddiadau ysgogol. Mae’r Oriel hefyd yn enwog iawn am ei phrosiectau arloesol oddi ar-safle ac am ei rhaglenni addysgol i ysgolion, colegau ac i’r gymuned ehangach.

Elusen ddielw yw Oriel Davies Gallery (Elusen Gofrestredig rhif 104890) sy’n derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Mae’r Oriel yn ennill incwm ychwanegol o amryw o ffynonellau, er enghraifft, ymddiriedolaethau elusennol, sefydliadau a drwy nawdd corfforaethol, o elw o siop yr Oriel ac o roddion unigol. Diolch yn fawr iawn i’n holl gefnogwyr.

Hanes cryno o Oriel Davies Gallery >
Bwrdd yr Ymddiriedolwyr >
Gweledigaeth, Cenhadaeth, Nodau >
Lawrlwytho Prosbectws Oriel Davies >
 

      

 

Preisbe