Ysgrifennu ffilmiau gyda Lara Clough

Bob dydd Mercher, 23 Medi tan 25 Tach 10.15am – 12.30pm Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sgiliau sy'n angenrheidiol i greu ... mwy >

Studies for Maynard, sgrinio ffilm

Perfformiad cyntaf y ffilm 'Studies for Maynard', gyda thrafodaeth a rhoi dawns mewn cyd-destun yn yr oriel gyda SimonWhitehead a Tanya ... mwy >

Goleuadau Sbonc! Gŵyl Eogiaid Afon Hafren a gorymdaith lusernau

6:30pm, o'r maes parcio ger McDonalds i Barc Dolerw i weld yr Afon Oleuadau. Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu ar y cyd gan ... mwy >

Oriel Davies Gallery
Y Parc, Y Drenewydd
Powys SY16 2NZ
Rhif ffôn: +44 (0) 1686 625041
Ffacs: +44 (0) 1686 623633
E-bost: desk@orieldavies.org
Llun-Sadwrn 10yb-5yh
Mynediad am ddim
 • Sickly Revelations*
  John Lawrence

  19 Medi 2015 - 04 Tachwedd 2015

  Mae Lawrence yn cwestiynu ein hymgysylltiad â'r byd go iawn, neu ein datgysylltiad oddi wrtho, a sut rydym yn gweld ein rôl a ni ein hunain mewn byd y mae technoleg wedi treiddio i mewn iddo. mwy >

 • Studies for Maynard, Simon Whitehead, 2015. Photo. Ray Jacobs.

  Studies for Maynard
  Simon Whitehead

  07 Hydref 2015 - 21 Hydref 2015

  Gosodiad dawns byw gyda symudiad, dawns, delwedd a sain. mwy >

carry on luggage reviews